פרופ' ישראל אומן
פרופ' ישראל אומןצילום: הדס פרוש, פלאש 90

חתן פרס נובל, פרופ' ישראל אומן, היה אורחה של ועדת החוקה של הכנסת ובדיון הציג את עמדתו על התמורות שמוביל השר יריב לוין לתיקון מערכת המשפט. שוחחנו אתו לאחר הדיון.

"צריך להוציא את כל השופטים העליונים מהוועדה לבחירת שופטים, מפני שזה פוגע באיזונים ובבלמים", אומר פרופ' אומן הסבור כי כיום אין הגבלה כלשהי על פעולת בית המשט העליון. "הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים. בית המשפט ממשיך בקו אידיאולוגי ערכי מסוים והוא גם מאוד אקטיביסטי ומעורב בהרבה דברים בעלי אופי פוליטי או אידיאולוגי שאפשר להסכים איתם אבל אפשר גם לחלוק עליהם".

במציאות כזו, אומר פרופ' אומן, לא ניתן לקבל מצב בו "הם ממשיכים את עצמם". לדבריו יש מעט מדינות בעולם שהשופטים מעורבים במידה כזו בקביעת הערכים. בניגוד לאקדמיה בה תלמידים ממשיכים את עבודת הפרופסורים אם הם מסכימים איתה, הרי שכאשר מדובר בקביעת דרכה האידאולוגית של המדינה לא אמור להיות קו אידיאולוגי אחד, "לכן זה שהשופטים מעורבים במינוי שופטים זה פסול לגמרי".

‏"ישראל היא לא תאוקרטיה, ישראל היא דמוקרטיה"ערוץ כנסת

באשר לפסקת ההתגברות ברוב של 61 הביע פרופ' אומן התנגדות בדיון בוועדה ולערוץ 7 הוא מסביר כי "בדיוק כמו שאמרתי שצריך להפסיק את המעורבות של השופטים במינוי שופטים, כך גם יש מקום לבית המשפט, כאשר הוא מאוזן אידיאולוגית וערכית, לפסילת חוקים במידה והם פוגעים בחופש הפרט וכיוצא באלה. צודקים מי שאומרים שדמוקרטיה זה לא רק שלטון העם. זה לא רק זה. אלו ערכים מסוימים ואם יש לך 61 חברי כנסת מול 59 להתגברות על החלטת בית משפט עליון זה לא מספיק לדעתי".

"יש לבית המשפט תפקיד בשמירת זכויות יסוד. לעומת זאת פסילת חוק צריכה להיות משהו הרבה יותר כבד מכפי שזה עכשיו. כיום תיאורטית יכול לשבת הרכב של שלושה שופטים וברוב של שניים מול אחד לפסול חוק. זה לא רציני. פסילת חוק צריכה להתבצע רק בכובד ראש ולכן זה צריך להתבצע בדיון של כל הרכב שופטי העליון ולא שנשיאת העליון תבחר להרכב את מי שהיא יודעת את דעתו שיפסול את חוק", אומר אומן ומדגיש כי ישיבה לפסילת חוק צריכה לכלול את כל 15 שופטי העליון. "יו"ר ועדת החוקה, שמחה רוטמן, טען שזה צריך להיות פה אחד. אני לא מרחיק לכת עד כדי כך ולא חשוב שצריך להפעיל לחץ שכזה על שופטים יחידים, ורוב של 12 או 13 מתוך 15 זה הרוב הדרוש, כלומר שכמעט כולם יחשבו כך".