המסלול האקדמי המכללה למינהל בשיתוף חברת ISL משיקים תוכנית מימון המאפשרת החזר עיקר הלוואת שכר הלימודים לאחר סיום הלימודים ועד 12 שנה- בזמן ההשתלבות בשוק העבודה.

תוכנית ההלוואות במסלול האקדמי המכללה למינהל תוחזר בריבית שנתית של 7.5% שנתית, לעומת תוכניות הלוואות המוצעות למוסדות השכלה אקדמיים אחרים ששיעור הריבית עליהן הוא 9.5%. פער הריביות בתקופת הלימודים ימומן ע"י המסלול האקדמי-המכללה למינהל.

המסלול האקדמי המכללה למינהל בשיתוף חברת ISL (Israeli Student Loan) משיקים תוכנית הלוואות המאפשרת לסטודנטים לשלם תשלום חודשי קטן בזמן הלימודים ואת עיקר תשלום שכר הלימוד, בהחזר חודשי לאחר סיום הלימודים ועם השתלבותם בשוק העבודה. ההלוואה יכולה להילקח עד לגובה שכר הלימוד לכל תואר.

לדוגמא: הלוואה ל- 10 שנים בסך 20,000 ₪ תצריך תשלום של 125 ₪ בחודש במהלך הלימודים, ולאחר 5 שנים יעמוד ההחזר החודשי על 415 ₪ למשך חמש שנים אחרונות.

תוכנית ההלוואות המוצעת למוסדות להשכלה גבוהה אחרים עומדת על 9.5% ריבית שנתית ואילו במסלול האקדמי הריבית השנתית, בתקופת הלימודים, תעמוד על 7.5% הפער בגובה 2% ממומן על ידי המסלול האקדמי. לאחר תום תקופת הלימודים הריבית תעמוד על 9%.

לדברי ד"ר אלי בן אליעזר, מנכ"ל המסלול האקדמי המכללה למינהל: "ייחודה של התוכנית היא פרק הזמן הארוך לפירעון ההלוואה עד 12 שנה והתשלום הנמוך במהלך הלימודים. אנו מאמינים כי לבוגרנו יכולת גבוהה להשתלב בשוק העבודה ומתוך רצון להקל על הסטודנטים אנו נסבסד, במהלך תקופת הלימודים, 2% מהריבית על ההלוואה".

יתרון בולט של התוכנית הוא פשטות ונוחות בביצוע מהיר של ההלוואה (אין צורך בערבות בנקאית הסטודנט צריך להחתים בן משפחה קרוב על שטר חוב בלבד, החותם אינו נבדק על ידי החברה).

חברת ISL החברה הישראלית למימון השכלה גבוהה בע"מ, הינו מוסד פיננסי העוסק במימון חוץ בנקאי ארוך טווח של שכר לימוד למוסדות אקדמיים.

יושב ראש החברה הינו מר לאון רקנאטי מאנשי העסקים המובילים בישראל, והמנכ"ל מר אבשלום הרשקוביץ בעל נסיון נרחב בתחום העסקי והפיננסי. (ש)