בעזרת נתון מפתיע על מיקום דוכני מפעל הפיס בישראל, מתאר הרב יונה גודמן את השאיפה של רבים להיות עשירים. הרב יונה מספר כי פגש לא מעט צעירים (משום מה, יותר בנים מאשר בנות) שמספרים ששאיפתם היא "להיות עשירים".

לשאלתו "עשירים בזכות מה?", רבים משיבים שזה לא משנה. העיסוק הוא רק אמצעי, כי המטרה היא לצבור כסף רב בקלות יחסית. לדבריו, מצב זה מתאר סולם ערכים מעוות, אך יותר מכך, הוא מלמד על תפיסה של צעירים (ואולי גם מבוגרים?) שניתן לדלג על תהליכים ולהגיע לתוצאות מיידיות בתחומי חיים שונים, בדומה לזכייה בפיס.

הרב יונה מציע להורים לשוחח עם ילדיהם על שני נושאי יסוד אלו, בין השאר עת הם חולפים יחד ברגל או ברכב ליד דוכני מפעל הפיס. זאת הן על ראיית הכסף כיעד, והן על הצורך בעמל, בלי לחיות באשליה שאפשר לזכות במיידיות בפיס.

המגמה צריכה להיות, כך לדברי הרב גודמן, להעמיק את הבנתם כי חיים אמיתיים מושתתים על תהליכי עמוק ארוכים, בהם מטפחים את האישיות ולאו דווקא את חשבון הבנק...