ח"כ רוטמן
ח"כ רוטמןצילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק לא מאפשרת לקדם את חוק היועמ"שים במסגרת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

לטענת אפיק ''הסדרת הנושא לא תואמת את העניינים המאפשרים לוועדה להציע הצעת חוק מטעמה". את חוק יסוד השפיטה היועמ"שית לכנסת שגית אפיק אמרה כי ניתן לקדם בוועדה.

יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן הודיע במכתב ליועצת המשפטית של הכנסת כי התיקון לחוק יסוד השפיטה יקודם כהצעת חוק מטעם ועדת החוקה.

"בכל הנוגע לקידומה של הצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון – חיזוק הפרדת הרשויות) הרי שבנושא זה אני שמח על עצתך הטובה, ובוודאי שבכוונתי לקדם בוועדה דיון משמעותי על כלל הסוגיות והשלכותיהן על מנת שתונח בפני מליאת הכנסת הצעת חוק טובה ככל הניתן", אמר חה"כ רוטמן במכתבו.

בתוך כך הודיע חה"כ רוטמן ליועצת המשפטית אפיק כי "חוק היועמ"ש" לא יקודם בשלב זה במסגרת הוועדה. רוטמן ציין כי הצעת התיקון לחוק יסוד הממשלה העוסקת במונופול הייצוג והייעוץ של היועמ"ש תונח בקרוב על שולחן הכנסת כהצעת חוק פרטית ויישקל לצרף אותה ל"חוק היועמ"שים" (העוסק במינוי יועצים משפטיים למשרדי ממשלה במשרות אמון) שתוכנן להיות מקודם בכל מקרה כהצעת חוק פרטית.

חבר הכנסת רוטמן הוסיף במכתבו: "כשלעצמי, אני בהחלט סבור כמוך, שהיועץ המשפטי לממשלה ותפקידו לא בהכרח משתלבים במארג החוקתי, אולם מאחר ועל פי עמדתו של בית המשפט העליון, שהוצגה גם במסמך ההכנה לדיון שהוכן מטעם הייעוץ המשפטי לוועדה, ליועץ המשפטי נוצר עם השנים מעמד גם במסורת החוקתית, סברתי ועודני סבור שחשוב להבהיר בחוק יסוד: הממשלה, העוסק בסמכויות הממשלה, שאין באותה "מסורת חוקתית" שנוצרה על ידי בית המשפט "יש מאין", בכדי לכבול את שיקול דעתה של הממשלה.

''עם זאת, אני סבור שתחת הכותרת "ציון במשפט תיפדה" כשמטרתי במסגרת עבודת הוועדה להשיב את הצדק למערכת המשפט, חשוב שהצדק לא רק ייעשה, אלא גם ייראה. במיוחד חשוב לי באופן אישי לנהוג בקידום התיקון למערכת המשפט והשבת הצדק אליה, בדרך מקובלת שנסללה כבר בעבר, גם אם מדובר בעניין שבעיניי הוא הרבה לפנים משורת הדין", אמר חה"כ רוטמן.

ביום ראשון הקרוב יתחדשו דיוני ועדת החוקה כמתוכנן שיעסקו בנושאים הכלולים בחוק יסוד השפיטה - בחירת שופטים, עילת הסבירות הביקורת השיפוטית על חקיקה ופסקת ההתגברות.

יו"ר ועדת החוקה לשעבר ח"כ גלעד קריב (העבודה) הגיב לחוות הדעת של יועמ"שית הכנסת: "בריצת האמוק להריסת הדמוקרטיה הישראלית, חה"כ רוטמן והקואליציה מכופפים את תקנון הכנסת ואת נהלי הדיון. זו היא טעימה קטנה ומרה מהמציאות שמחכה לנו אם נתניהו-לוין ורוטמן ישיגו את מבוקשם".