הרב דרוקמן זצ"ל: ספרון הסוד של הרב קוק והרב חרל"פאולפני אתרוג

צילום: אמציה האיתן, אולפני אתרוג