עימות בועדת חוק ומשפט בין שפי פז לח"כ ליזמיערוץ כנסת