ח"כ רוטמן תוקף בועדת החוקה את התנהלות הוצאה לפועלערוץ כנסת