ח"כ סגלוביץ ליו"ר ועדת החוקה: "אתה חוצפן, אבל זה לא חדש"ערוץ כנסת