"במחקריו של פרופ' מרשל דואק", כך פותח הרב יונה את דבריו, "עולה נתון מפתיע". מחקריו מלמדים שוב ושוב, כי המפתח לבניית חוסן ולטיפוח יכולות בקרב ילדינו, הוא היכרות של הילד עם שורשי משפחתו.

מכל מחקריו של דואק עולה, שככל שילד מכיר טוב יותר את שורשי משפחתו, יודע היכן גדל ולמד סבא, יודע מתי ואיך המשפחה הגיעה ארצה, יודע מה הסיפור של הדודה ומה קרה לדוד – כך הוא גדל עם שורשים שמקנים לו יציבות ויכולות חיים להצליח להתמודד עם קשיים.

רשימת התכונות החיוביות שעולות ממחקריו ארוכה, וכולן נתרמות רבות מיציבות משפחתית, שנובעת מהכרת הסיפורים המשפחתיים, אף אם חלקם מורכבים וקשים.

לדברי הרב יונה, יסוד זה כבר מופיע בחז"ל, שמלמדים אותנו שילד צריך לגדול תוך הכרת אביו, אימו ומשפחתו, וכי היכרות זו עשויה לסייע לו להתפתח לענף מפואר בעץ המשפחתי.