מתוך תערוכת בני מנשה
מתוך תערוכת בני מנשהצילום: דורית לומברוזו

בני המנשה, הפזורים במיזוראם ובמאניפור, רואים עצמם כצאצאיו של מנשה המקראי, בנו של יוסף, הקרוי בלשונם מנסיה או מנמסי.

כעת, בשיתוף פעולה מיוחד של 'אנו- מוזיאון העם היהודי' עם המוזיאון היהודי במרקש בייסודו של קובי יפרח, מוצגת בימים אלה במרוקו תערוכת הצילומים "בני מנשה" במקביל להצגתה במוזיאון אנו.

התערוכה של הצלמת דורית לומברוזו פורשת בצילומים מרהיבים את חייה של קהילת "בני מנשה" בצפון הודו מיזוראם ובמאניפור - אחת הקהילות הייחודיות והמרתקות בעולם המקיימת אורח חיים יהודי.

בני המנשה הגיעו לאזור במאות ה-17 וה-18, ומאז חיו בקהילות נפרדות ומבודדות. כך שמרו על מורשתם: מסורת שהועברה מדור לדור בעל פה, וכללה שירים וסיפורי עם, תפיסות תרבותיות, אמונות ומערכות דתיות, טקסים ומנהגים שונים.

הקולוניאליזם הבריטי זימן להם מפגשים עם מיסיונרים נוצרים, שחשפו בפניהם את סיפורי התנ"ך. הדמיון שבין עולמם לבין הסיפורים המקראיים הניע אותם לשער כי הם צאצאים נשכחים של העם היהודי.

תערוכת בני מנשה
תערוכת בני מנשהצילום: דורית לומברוזו

החשיפה ליהדות והמפגש עם נציגי עמותות שונות הביאו לשינוי עמוק באופי קהילותיהם של בני המנשה, ובשלהי המאה העשרים כמה מהם אף עלו לישראל, בעוד אחרים נשארו במולדתם. אלה וגם אלה רואים בעצמם יהודים. במרוצת השנים השתנו כמה ממנהגיהם, אך ערכי היסוד נשמרו גם בשעה שמסורתם רבת השנים פינתה אט-אט את מקומה לטובת מערכת מורכבת, הכוללת מורשת עתיקה לצד יהדות עכשווית.

ואולם, למרות הדמיון, ישנם עדיין פערים בין המורשת המקומית של בני המנשה לבין העולם היהודי כיום. האם בני המנשה שימרו מורשת יהודית עתיקה, שהיתה חלק מחייהם ומזהותם? האם הושפעו מיהודים שנטמעו בתוכם או ניהלו איתם מגע בין-תרבותי בעבר? שמא אימצו מנהגים אלה בעת המודרנית, כשפגשו את העולם שבחוץ.

מטרתו של המיזם החדש היא לחשוף ולהציג פנים מגוונות של קהילות יהודיות בתפוצות ולצורך כך הועברו 52 צילומים של בני מנשה ממוזיאון אנו למוזיאון היהודי במרקש - שם מוצגת התערוכה עד סוף הרמדאן.