הרב דרורי בהפגנהדוברות

תפילת שחרית התקיימה הבוקר בהשתתפות תושבים ורבני היישוב עמיחי ושילה בכרם של משפחת בן אליהו שמעליו מרחפת סכנת פינוי והרס מיידים.

לאחר התפילה אמר הרב פרנק, רב היישוב עמיחי כי "התפילה בין העצים היקרים האלה, שמתפללים, וזועקים זעקה, ואנחנו התפללנו איתם, והרגשנו שאנחנו הפה של העצים האלה, של האדמה הזאת, 'אל נא תעקור נטוע'. שנזכה שיהיו רחמים על העצים האלה. אין שום סיבה טעם או היגיון בעקירת העצים האלה".

רב היישוב שילה הרב דרורי הוסיף ואמר כי "אנחנו נמצאים בכרם הזיתים הזה, שהצעקה שלנו כאן תהפוך לצדקה. שהקב"ה יראה את כרם בית ישראל כולו, ושייטע אותם באדמתם, ושלא יינטשו עוד. ושנזכה לעשות מהם שמן ויין. שלא יעלה על הדעת יותר לסלק אותם ולהפוך אותם לדבר שאין לו משפט כלל וכלל. שנזכה להינות מהכרם הזה ומעוד כרמים ומטעים אחרים".