הרב יונה גודמן מספר על מחקר חדש שבדק את עמדתם של מורים בכל הקשור לנושאים השנויים במחלוקת, עליהם הם מבקשים לדבר בכיתה, והשווה זאת לציפייתם של הורים מאותם מורים.

לדבריו, המחקר חשף פער, עת מורים חוששים לדבר בכיתה על נושאים השנויים במחלוקת ציבורית לגיטימית, ואילו הורי תלמידיהם דווקא מצפים שהמורים ידברו על אותם נושאים!

הרב יונה מחלק את הנושא לשני חלקים, ומתייחס לכל אחד לחוד.

בכל הקשור למורים: לדבריו, עליהם להימנע מקידום מפלגות, אך עליהם בהחלט לקדם ערכים. לעתים הגבול בין השניים עדין. לשם דוגמה, הוא מציין את נושא שמירת השבת. לדבריו, אל להם למורים לקדם את שמירת השבת כדי לחזק מפלגה מסוימת, כי אם להפך. בהיותם מאמינים שראוי לשמור שבת, עליהם לקדמה, ללא קשר לעובדה שיש מפלגות או פוליטיקאים שגם דוגלות בכך.

לעומת זאת, בכל הקשור להורים, הוא מציין דילמה אחרת. לדברי הרב גודמן, להורים מותר להגיד הכל, כולל את עמדתם הפוליטית-מפלגתית. אך עליהם לנוע בזהירות בין שיתוף ילדיהם בערכיהם ובין דיכוי הסיכוי של נער\ה לחשוב בעצמו. לדעתו, יש חשיבות בשני היסודות, ועל ההורה להחליט מתי הוא מכוון את בנו ואומר לו מה לדעתו האמת, ומתי הוא פותח דילמה, משאיר אותה פתוחה, ומעודד את הילד לבחור את דרכו.

הרב יונה מסכם בקריאה להורים לאזן באופן בו הם גם מכוונים את ילדיהם וגם מעודדים חשיבה עצמאית ובחירה של הנער, ההולך וגדל.