אמיר ירון
אמיר ירוןצילום: Yonatan Sindel/Flash90

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (ב') להעלות את הריבית ב-0.5 נקודות האחוז לרמה של 4.25%.

בבנק ישראל אומרים כי האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים מצויה מעל הגבול העליון, מקיפה מנעד רחב של סעיפים, ועומדת על 5.4%. הציפיות לאינפלציה לכל הטווחים נמצאות בתוך תחום היעד.

התוצר צמח בשנת 2022 בקצב מואץ של 6.5%, ורמתו שוהה מזה חמישה רביעים מעל קו המגמה שהיה טרום המשבר. צמיחת התוצר ברבעון הרביעי הושפעה במידה רבה מזינוק זמני ביבוא כלי רכב בשלהי 2022.

לפי בנק ישראל, הפעילות הכלכלית במשק ממשיכה להיות איתנה. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה, אך בחודשים האחרונים ישנה התמתנות מסוימת בנתוני התעסוקה השונים.

היקף הפעילות בשוק הדיור מתמתן. מחירי הדירות הוסיפו לעלות, אך בקצב מתון יותר מזה מספר חודשים. מספר העסקאות לרכישת דירה והיקף המשכנתאות שניטלו ממשיכים לרדת. מחירי השכירות המשיכו במגמת העלייה.

מאז החלטת המדיניות האחרונה שערי החליפין אופיינו בתנודתיות גבוהה – בתחילת התקופה התחזק השקל ובהמשכה השתנתה המגמה והשקל פוחת.

עוד אומרים בבנק ישראל כי תחזיות הצמיחה בעולם עודכנו כלפי מעלה, אך קצב הצמיחה בכלכלות המרכזיות מוסיף להיות מתון. סביבת האינפלציה מוסיפה להיות גבוהה אך ניכר כי ישנה התמתנות באינפלציה במדינות רבות, אך התמתנות אינפלציית הליבה איטית יותר.

במשק הישראלי נרשמת פעילות כלכלית איתנה, המלווה בשוק עבודה הדוק תוך עלייה בסביבת האינפלציה.
לכן, הוועדה החליטה להמשיך בתהליך העלאת הריבית. קצב העלאת הריבית ייקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות.

כמו כן, נמשכת הפעילות הכלכלית האיתנה במשק הישראלי ושוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה, אם כי בנתוני הקצה ניכרת התמתנות מסויימת. האינפלציה נמצאת מעל היעד ומקיפה מנעד רחב של סעיפים. המדיניות המוניטרית המצמצמת וההתמתנות בפעילות בעולם צפויים להביא להאטה מסויימת גם בפעילות הכלכלית בישראל לצד האטה בקצב האינפלציה.