ח"כ רוטמן פונה בשפה האנגלית במליאה ליהודי התפוצותערוץ כנסת