הפסלים מכוסים בגן הארכיאולוגיבאדיבות המצלם

בגן הארכיאולוגי עטפו יהודים בראש חודר אדר את האבנים מהתקופה הביזנטית והצלבנית באלבד כאות מחאה ודרישה להסרתם לצמיתות.

לבדים אלו חוברו "כרזות ברוח זקיפות הקומה שהתגלתה במגילת אסתר", כגון: "ליהודים תהיה אורה ושמחה, כשתוסר זאת החרפה", וכן, "לא נכרע ולא נשתחוה לשרידים של האומנות הביזנטית והצלבנית". על אבן נוספת חובר שלט: "על שנהנו מחור כרפס ותכלת של מלך זר נגזר עלינו מה שנגזר הסירו את אבני הנכר!".

מחאה זו היא בהמשך לפעילות של ארגון "דרישת ירושלים" בראשות משפחת איצקוביץ לחיזוק הצביון היהודי של 'הרובע', במסגרתו מתנהל מאבק נגד הגן הארכיאולוגי שהציב את האבנים הללו לפני כשנתיים במרכז הרובע.

כזכור, בגן זה מונחים על גבי כולנסאות שרידי מבנים מהתקופה הביזנטית והצלבנית. "הבזנטים כידוע אסרו כניסת יהודים לירושלים ומגמתם היתה להופכה לעיר רומאית, הצלבנים בדרכם לארץ ישראל טבחו קהילות קודש", תהו הרבנית עידית והרב שמואל איצקוביץ.

"היעלה על הדעת לפאר את ירושלים בירת ישראל בממצאים שהשאירו שופכי דמינו, שונאנו וכובשי ארצנו? היעלה על הדעת לדרוש מתושבי הרובע המוסלמי לחלוף על פני טנק שמציין את נצחון ישראל במלחמת ששת הימים? גם לנו יש לב, לב שאי אפשר לנעוץ בו חרב!".