קובי אלירז
קובי אלירזPhoto by Hillel Maeir/Flash90

לצד ההתנגדות משמאל למהלכי חקיקת תיקון מערכת המשפט נשמעים גם קולות מימין המעלים חששות שונים, ובין השאר מוזכר החשש שפגיעה במעמדו ועצמאותו של בית המשפט הישראלי, כפי שהדברים מתפרשים בעיניהם, תוביל לפגיעה בנכונות העולם לעכל את הנוכחות היהודית ביהודה ושומרון, נוכחות שלעת עתה זוכה להגנה משפטית מסוימת מצידו של בית המשפט הישראלי והמוערך.

על הטענה הזו שוחחנו עם קובי אלירז, יועצם לענייני התיישבות של ארבעה שרי ביטחון בעבר, הקובע כי "אין לדבר הזה בסיס, כי לא הולכים לקעקע את כל סמכויותיו של בית המשפט העליון. ניתנה זכות לפלשתינים לגשת לבית המשפט העליון", מזכיר אלירז ומציין את התיקון שהובילה השרה דאז איילת שקד המוביל בחלק מהעתירות מנהליות את הצדדים להתדיין בבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בירושלים, "שם אפשר להיכנס לפרטים ולדון, מה שלא קורה בבית המשפט העליון שלא נכנס לפרטי המתדיינים והניואנסים. לכן אני לא רואה את זה כצעקתה".

"ההתיישבות לא הייתה אף פעם חביבת הקהל בעולם" אומר אלירז המזכיר כי עד כה ישראל טרם הכריעה בדבר מעמדו של השטח, לא החילה עליו את ריבונותה והוא עדיין מוגדר בעולם שטח כבוד, מה שלא ישתנה כתוצאה מהרפורמה.

אלירז מתקשה לראות שינוי ביחס העולם לסוגיית ההתיישבות בעקבות רפורמה שתכליתה אופן בחירת שופטים או פסקת התגברות ש"אני לא רואה אותה בהכרח עוזרת לסוגיות התיישבותיות מהותיות". עם זאת הוא מעיר כי אמנם בעניין חוק ההסדרה שאותו הממשלה חוקקה ובית המשפט ביטל, יכול היה להיות ממד של השפעה שיסייע להתיישבות, אך לא מעבר לזה. "בכל פסקי הדין, הבג"צים והעתירות שמתקיימות בבית המשפט, שלא תמיד הוא בהכרח נגד ההתיישבות ולפעמים להיפך, דווקא בית המשפט הוא שמדובב את המדינה להחליט מה היא רוצה לעשות עם מקום כזה או אחר, זה לא הדגל של המתנגדים או המצדדים ברפורמה המשפטית. זה רק עוד כלי שכל אחד ישתמש בו לעמדתו שלו. זה לא מאוד דרמטי".

"לא זו ליבת הצורך בשינויים. מצדדי הרפורמה לא עשו את זה בגלל ההתיישבות אלא בגלל הצורך באיזונים בין הרשויות, אחרי שהרגישו שהאיזונים לא מספיק קיימים והרשות השופטת נכנסת בהרבה מקרים לוואקום שלפעמים הוא קשור להתנהלות הפוליטית בישראל, והיא נוקטת עמדה למרות שהיא לא מייצגת נאמנה את ההתפלגות הפוליטית. סוגיית ההתיישבות היא חלק מזה אבל היא לא ליבת העניין".

אלירז מוסיף ומעיר כי יתכן וחוק הסדרה מאוזן יותר היה צולח את משוכת בית המשפט העליון גם לפני הרפורמה.

עדות מסוימת לדבריו בדבר השוליות שיש לסוגיית ההתיישבות בשיח סביב הרפורמה, מוצא קובי אלירז גם בטיעוניהם של המתנגדים לרפורמה שאינם מעלים את הסוגיה כלל ועיקר. "הם אומרים שככל שהכנסת או הרשות המחוקקת והמבצעת תהיה חזקה יותר מהמערכת המשפטית זה מהלך לא נכון, אבל הם לא העלו את סוגיית ההתיישבות כדוגמא לכך. סוגיות ההתיישבות הן לא ליבת המחלוקת, אלא לכל היותר עוד פועל יוצא של הדבר ולדעתי גם לא משמעותי במיוחד".