לקראת חג הפורים מפרסם ארגון חותם סרטון בסגנון פורימי ובו נעשית השוואה בין סיפור המגילה לבין המאבק מול התפיסה הפרוגרסיבית ועל דמותה של מדינת ישראל כיום.

בין היתר מוצגים בסרטון המן כנציג הפקידות הבכירה הרוצה למחוק את הזהות של נתיניו ולשם כך הוא משתמש ב"הנדסת תודעה". היועצים של אחשוורוש מושווים בסרטון לשופטי בג"ץ המדיחים את ושתי. גם דמותה של אסתר מוצגת בסרטון כמי שנאבקת בשלטון הפקידים ומחזירה את השלטון לעם.

בסיום הסרטון מודגש כי "גם כיום ישנו מאבק על דמותה של מדינת ישראל כנגד התפיסות הפרוגרסיביות השולטות במוקדי הכוח במדינה וכי כאשר עם ישראל עומד על עקרונותיו אל מול תרבויות ותפיסות זרות המנסות לשנות אותו - הוא מנצח".