ייפוי כוח מתמשך. אילוסטרציה
ייפוי כוח מתמשך. אילוסטרציהצילום: יוני לוי / קאנבה

החיים שלנו רוויים בהפתעות, חלקן נעימות וחלקן, מה לעשות, אינן נעימות כלל וכלל. לחלק מההפתעות הפחות נעימות שעלולות להיכנס לחיינו, אנו בהחלט יכולים להיערך מראש.

אחת הפעולות בהקשר זה שמומלץ מאוד לעשות היא, הכנה של מסמך משפטי הנקרא – ייפוי כוח מתמשך. מסמך משפטי זה מגן עלינו מפני הרגע שבו אולי נאבד את היכולת הקוגניטיבית שלנו ואתה, את יכולת קבלת ההחלטות על עצמנו.

בדיוק לשם כך נכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך, המאפשר לנו להחליט מראש, מי יהיה האדם שיחליט עבורנו כשכבר לא נוכל לעשות זאת בעצמנו.

עורך דין ייפוי כוח

עורך דין יוני לוי עוסק בעריכה וניסוח של מסמכי ייפוי כוח מתמשך. עורך דין ייפוי כוח מתמשך יכול לערוך בעצמו את המסמך, מאז נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות. תיקון זה מאפשר לעורך דין שהתמחה בכך, לנסח ולערוך מסמך משפטי, בו אדם כלשהו, ממנה אדם אחר או אנשים, לקבל החלטות ולפעול בשמו, ברגע שהוא לא יוכל לעשות זאת יותר. בייפוי הכוח המתמשך ניתן להגדיר במדויק מתי ייחשב האיש כמי שאינו מסוגל יותר לקבל החלטות ומי יהיה זה שייקבע זאת. בדרך זו, יכול אדם, להמשיך ולשלוט, במידה מסוימת, בהמשך חייו.

הגורמים לאיבוד יכולת קבלת ההחלטות

קיימות סיבות שונות שגורמות לכך שאדם מסוים, אינו יכול יותר לקבל החלטות הקשורות בגופו או בנכסיו. מחלות הקשורות בזקנה הן אחת הסיבות לכך שאדם מאבד את יכולתו לקבל החלטות, מחלת האלצהיימר ודמנציה, הן המחלות העיקריות הגורמות לאדם לאבד את יכולותיו הקוגניטיביות, בצורה כזאת שלא יוכל לפעול בשיקול דעת מלא, תוך הבנה מלאה של המציאות הסובבת אותו.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף בהתאם להגדרה שהוגדרה בו במדויק ומתארת מצב בו האדם נמצא בחוסר יכולת קוגניטיבית לקבל החלטות. מעבר למחלות זקנה מצב כזה יכול להתרחש גם לאחר תאונת דרכים קשה, בעיות נפשיות המתפתחות לפתע ודורשות מהחולה להשתמש בתרופות, הגורמות לירידה קשה ביכולת הקוגניטיבית ועוד. אי לכך, חשוב מאוד, מבעוד מועד, לפנות לעורך דין יוני לוי, המתמחה בעריכה של מסמך ייפוי כוח מתמשך, לשם הכנה מדוקדקת של מסמך כזה.

תהליך חתימה פשוט

תהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך איננו מסובך וניתן לומר, אפילו פשוט. עורך דין יוני לוי יזמן אתכם למשרדו, לאחר שיחה מעמיקה, יבין עורך הדין מה אתם מבקשים לקבוע לעצמכם ובאילו תנאים. לאחר מספר ימים, תקבלו במייל את ייפוי הכוח המתמשך לעיונכם.

לא רק אתם תקבלו את ייפוי הכוח אלא, גם האדם או האנשים, שביקש הממנה (האדם עבורו נערך ייפוי הכוח), שיהיו אלה שיקבלו את ההחלטות לאחר שהוא לא יוכל כבר לעשות זאת עבור עצמו. בשלב הבא, יזמין עורך דין יוני לוי את הממנה, ואת האנשים שמקבלים על עצמם את ייפוי הכוח, יחד עמו יובהר לכל הצדדים ייפוי הכוח, ובנוכחות עורך הדין בלבד, ייחתם ייפוי הכוח המתמשך על ידי כל הנוגעים בדבר.

המיודע החשוב

מומלץ מאוד למנות אדם נוסף שיוזכר במפורש בייפוי הכוח המתמשך, אדם זה נקרא "המיודע". המשמעות היא שהממנה בוחר אדם נוסף, בו הוא בוטח לחלוטין, שתפקידו יהיה לקבל דיווחים שוטפים, אודות ההחלטות והפעולות שבוצעו על ידי מיופה הכוח.

הסיבה בגללה מומלץ מאוד למנות מיודע נעוצה בעובדה שאם לא ימונה אחד כזה בייפוי הכוח המתמשך, הדיווחים של מיופה הכוח יועברו למשרדי האפוטרופוס הכללי שישמש מיודע. מצב כזה מכניס אתכם מיד להליכים ביורוקרטיים שעלולים לעכב או למנוע פעולות חשובות ולכן, זה ממש מיותר ורצוי להימנע מכך באופן חד משמעי.

תיקון 18 לחוק הכשרות

עד שנת 2016, אדם שעבר אבחון מקצועי על ידי רופא מוסמך בלבד, ונמצא כמי שאיבד את יכולתו הקוגניטיבית לקבל החלטות באופן עצמאי, משפחתו נדרשה לפנות לבית המשפט, כדי שימונה לאיש אפוטרופוס. מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי מורכב, הדורש סבלנות, הוא מתבצע רק לאחר שהאדם מאבד את יכולתו הקוגניטיבית, ללא הכנה מוקדמת ומתוך מצב של לחץ וכאב.

תיקון 18 לחוק הכשרות שינה את המצב לחלוטין, ובצורה חיובית. התיקון קובע שאדם יוכל לבחור מראש את האנשים, שיקבלו בבוא העת את ההחלטות במקומו, ולמנות אותם בהליך משפטי שאינו כולל מינוי אפוטרופוס בבית משפט.

תנאים נוספים הנכללים בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך כולל, מעבר למינוי מיופה כוח ומיודע, מספר תנאים נוספים, אותם יכול לבקש הממנה. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה לקבוע מתי יהיה הרגע המדויק בו ייכנס לתוקף ייפוי הכוח. בנוסף, הוא מאפשר לממנה לקבוע כיצד ייקבע שהוא הפך לבלתי כשיר קוגניטיבית לקבל החלטות בכוחות עצמו. זאת ועוד, בעוד שבעבר היה רופא מומחה היחיד שיכול לאבחן את הממנה כיום, יכול הממנה לבקש שמשפחתו תקבע את מצבו ולא יידרש כלל אבחון רפואי.

חשוב לדעת, מי שבוחר לא להכין ייפוי כוח מתמשך, לוקח סיכון, שבבוא העת, רק רופא יוכל לאבחן את מצבו, מדובר בהליך ביורוקרטי רפואי, הגורם סבל לאדם ואינו שומר על כבוד האדם וחירותו. לכן, חשוב מאוד להכין ייפוי כוח מתמשך ולהימנע מאי נוחות גדולה מאוד בעתיד.

מיופה כוח על פי חוק

החוק הישראלי קבע את הכללים בהם צריך לעמוד האדם שהממנה מבקש למנות למיופה הכוח שלו. מכיוון שמדובר בתפקיד איש אמון של הממנה, הוא חייב להיות אדם יחיד ולא תאגיד רשום ועליו להיות מעל גיל 18. חשוב לדעת, לא ניתן למנות אדם כמיופה כוח במידה והוא כבר משמש מיופה כוח של שני אנשים אחרים (אלא אם מדובר בבן משפחה מקרבה ראשונה).

בנוסף, מיופה כוח לא יכול להיות אדם המספק שירותים מכל סוג שהוא, בתשלום לממנה, הדבר נכון גם לגבי עורך דינו של הממנה. אנשים נוספים שמנועים מלשמש מיופה כוח של הממנה הם אנשים שמספקים בתשלום את אחד השירותים הבאים: מגורים, טיפול רפואי, טיפול סיעודי או טיפול סוציאלי (אלא אם מדובר בבני משפחה מקרבה ראשונה).

האם ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד?

אפשר בהחלט למנות מספר אנשים לתפקיד מיופה כוח. בייפוי הכוח המתמשך ייקבעו האנשים שמתמנים לתפקיד ויצוין, האם כולם אחראים במידה שווה על כל הפעולות שיש לבצע לטובת הממנה או שמא, כל אחד ממונה לטפל בתחום חיים אחר של הממנה (בריאות, פיננסים וכו'). בייפוי הכוח המתמשך ניתן אף להגדיר את שיתוף הפעולה המצופה שיהיה בין האנשים שהתמנו לתפקיד מיופה כוח.

משמרת האפוטרופוס הכללי

יש לציין, ייפוי הכוח המתמשך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי למשמרת וכתיעוד לקיומו. הפקדת ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי היא חובה ובמידה ולא תתבצע, ייפוי הכוח לא יהיה קביל ולא ייכנס לתוקף בשעת הצורך. ההפקדה יכולה להתבצע באופן מקוון על ידי עורך דין יוני לוי, המכיר היטב את כל הנהלים הכרוכים בהכנת ייפוי כוח מתמשך והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי, לטפל בנושאי ייפוי כוח מתמשך. כמו כן, יכול הממנה להחליט שהוא מעונין להפקיד במו ידיו את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, והוא יוכל לעשות כן באמצעות הזדהות עם תעודת זהות בתוקף במשרדי האפוטרופוס.