הרב אביגדור נבנצל
הרב אביגדור נבנצלצילום: ועד הרבנים

הרב אביגדור נבנצל, לשעבר רב העיר העתיקה, צפוי להפגין הערב בשעה 17:30 נגד הפתיחה המחודשת של מרכז דוידסון-הגן הארכיאולוגי למרגלות הכותל הדרומי.

"בכניסה הוחלף הלוגו הישן שהיה בצורת משולש, לצורת תלתן בעל שלשה עלעלים שמקורו בסמל המובהק של "השילוש" הנוצרי. אמנם יתכן שכוונת יוצרי הלוגו לבטא את קדושת ירושלים לשלש הדתות", כתב הרב שמואל איצקוביץ', ר"מ בתלמוד תורה מורשה וראש ארגון דרישת ירושלים. "באתר החברה לפיתוח הרובע מופיע תיאור היסטורי של הממצאים שבגן המבליט את הזיקה של המוסלמים והנוצרים לצד הזיקה של היהודים. כחלק מן "החידוש" יוקרן סרט שעל תוכנו הייתה ביקורת רבה (עדיין לא ניתן לנו לצפות בסרט כדי לומר עליו דברים ברורים)", המשיך הרב איצקוביץ במכתבו.

הרב איצקוביץ הדגיש במכתב את קדושת ירושלים. "ירושלים מקודשת לגויים בקדושת קברות, ולישראל להבדיל אלף הבדלות, היא ראשה וליבה של ארץ החיים". (מכתבו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל). אמנם בדברי הנביאים ישנם תיאורים של נהירת הגויים לירושלים אבל לא כדי לקבוע בה את תרבותם ואמונתם, אלא מתוך הערצה ללמוד מעם ישראל את תורתו כאשר הוא בשיא שלמות חייו", חתם הרב איצקוביץ.

אל המכתב הצטרפו הרב אביגדור נבנצל, לשעבר רב העיר העתיקה והרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת הר המור.

המכתב לקראת ההפגנה
המכתב לקראת ההפגנהצילום: עצמי