איפה העובדות ההיסטוריות של פרופ' הררי?מהצד השני, כאן 11