ראש ישיבת מעלה אדומים הרב חיים סבתו, מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 לכנס 'אסופות' השלישי - הכנס הגדול של בני ישיבות הציונות הדתית שיתקיים בישיבת כרם ביבנה ביום חמישי הקרוב.

"המשנה במסכת אבות אומרת שכינוס נבדק לפי שני דברים. משנה אחת אומרת 'כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים' - כינוס שמטרתו לקדש שם שמים ולא למען יוקרה וגאווה סופו להתקיים. משנה שנייה אומרת 'כינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם' - כאשר מתכנסים יחד חבורה של מאות רבות של בני תורה שעמלים בתורה יומם ולילה בישיבות, כדי לקבל וללמוד תורה בצוותא חדא זו סגולה גדולה לקבלת התורה".

עוד מוסיף הרב סבתו: "הגמרא במסכת מגילה אומרת 'אינו דומה לימוד תורה של רבים ללימוד תורה של יחיד'. גם המשנה באבות מדברת על עשרה שעוסקים בתורה, מאה שעוסקים בתורה וכו'. כל שכן אלפים שעוסקים בתורה בישיבת כרם ביבנה המהוללה".

לדבריו, "הכינוס הזה שהוא לשם שמים ושל יראי שמים, בוודאי שיצליח וגם יתרום בשעה כזו לאחדות עם ישראל. כאשר אנחנו מתאחדים, הכוח של האחדות מתפשט גם מעבר לכינוס הזה, ויוצר כוחות של אחדות בתוך עם ישראל".

לחצו כאן להרשמה לכנס אסופות