הרב דוד דודקביץ'
הרב דוד דודקביץ'צילום: ערוץ 7

הרב דוד דודקביץ', ראש ישיבת רועה ישראל ורב היישוב יצהר, מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 לכנס אסופות - כנס בני הישיבות של הציונות הדתית, שיתקיים מחר, יום חמישי ראש חודש ניסן, בישיבת כרם ביבנה.

"כאשר התכנסו רבותינו בכרם ביבנה, היתה לזה משמעות עמוקה מאוד. הם ישבו ככרם, באופן של חצי עיגול, ויחדיו עסקו בתורה. לאחר החורבן הגדול היה הכרח לכנס את כל הכוחות, כדי שמתוך צמיחת התורה בכרם ביבנה, מקום איסוף התורה, יתגדל קרנה של תורה וישיב לעם ישראל את האמון בסגולת חייו, בייעוד חייו, ומתוך זה תשוב ותצמח הגאולה".

הרב מוסיף ואומר: "זכינו בדור שלנו לריבוי כזה של תורה, של ישיבות ותלמידי חכמים, שעוסקים בתורת אמת שהיא הרפואה לחיים, לעולם, ליחיד ולאומה כולה. זכות עצומה להתכנס יחד ולהרים קרנה של תורה בראש חודש שבו נגאלו ועתידים להיגאל.

להרשמה לכנס אסופות

מכוחה של תורת אמת שלא תהא מוחלפת, תורת נצח, ומכוח הלימוד המשותף שלנו, יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ונזכה לקרב עוד ועוד את גאולתם של ישראל בדרך הקודש. יהיו ברוכים כל המשתתפים במעמד הגדול הזה".

אסופות
אסופותצילום: ללא