טביעת אצבע
טביעת אצבעצילום: ISTOCK

מליאת הכנסת אישרה היום (ג') בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שתאפשר לרשויות אכיפת החוק ורשויות העוסקות במאבק בטרור בארצות הברית גישה למאגר טביעות האצבע של משטרת ישראל.

לפי ההצעה, הרשויות יוכלו להזין למערכת ייעודית נתוני זיהוי שהופקו מטביעות אצבע לשם השוואתם לנתוני הזיהוי המצויים במאגר של משטרת ישראל, ובמקרה של התאמה, משטרת ישראל תוכל להעביר להן פרטי זיהוי, את טביעת האצבע עצמה וכן מידע מהמרשם הפלילי, הכל בכפוף לתנאים שבהצעת החוק.

זה כמה שנים פועלת מדינת ישראל להצטרפות לתוכנית הפטור מאשרות של ממשלת ארצות הברית, אשר מאפשרת כניסה לארצות הברית בלא הנפקת אשרה.

לפי החוק הפדרלי בארצות הברית, אחד מן התנאים להצטרפות מדינה לתוכנית הוא חתימה על הסדר להגברת שיתוף המידע בין המדינה המצטרפת לבין ארצות הברית בנושאי איומים על הביטחון ורווחת הציבור בארצות הברית.

תנאי זה מתווסף לשורה של דרישות נוספות שארצות הברית מציבה למדינות המבקשות להצטרף לתוכנית הפטור מאשרות. לצורך קיום תנאי זה, נדרשה ממשלת ישראל לחתום עם ממשלת ארצות הברית על הסכם להגברת שיתוף הפעולה במאבק בפשיעה חמורה וטרור, וכן על מזכר בדבר שיתוף פעולה בנושא חיזוק ושמירה על ביטחון הגבולות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "ההסדר המוצע בהצעת חוק זו מנוסח באופן ממוקד, כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בפרטיותם של אזרחי ישראל, תוך קביעה מפורשת כי החריגה מהמגבלות הקבועות כיום בחוק, תתאפשר לצורך יישום ההסדרים".