מיכל שיר: צריך לעצור את נתניהו, איש מוסכןערוץ כנסת