בית חולים
בית חוליםiStock

פורום בתי החולים הציבוריים פנה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולמ"מ שר הבריאות יואב בן צור והזהיר כי ללא תקצוב מהמדינה לא תהיה לשלם את הסכם השכר החדש עם ההסתדרות.

"אנו פונים בדחיפות, על מנת שתורו לגורמי המקצוע במשרדיכם להעמיד לבתי החולים הציבוריים העצמאיים את המימון הנדרש על-מנת שיוכלו לשלם לעובדיהם את תוספות השכר הארציות, כפי שהם זכאים בדין וכפי שנעשה לגבי עמיתיהם בשאר בתי החולים, ובכך, להימנע מהחרפה המסתמנת – לפיה, משרד האוצר אינו מוצא דרך לממן את עלות תוספת השכר הנגזרת מהסכם המסגרת לעובדי בתי החולים הציבוריים העצמאיים בלבד", כתבו בפורום.

עוד ציינו כי "בתחילת החודש נחתם הסכם מסגרת חדש בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית. בשנת 2023 ההסכם כולל תשלום מענק חד-פעמי ותוספת קבועה לשכר החודשי. כמו כן, בחודש אפריל צפויה העלאה של שכר המינימום בשיעור של 5.1%. מדובר בגידול מידי בהוצאה – כבר בשנת 2023 בסכום של מאות מיליוני שקלים. נכון להיום, כשבוע לפני המועד המתוכנן לתשלום התוספות לעובדים, גורמי המקצוע במשרדיכם מסרבים להודיע כי יועמד המימון הנדרש לבתיה"ח העצמאיים לביצוע התשלום האמור לעובדיהם, בין אם באמצעות העמדת התקציב המתאים - כפי שנעשה עבור בתי החולים הממשלתיים, ובין באמצעות גילום מידי של ההתייקרויות במחירי הפיקוח - כפי שמתחייב לפי חוק הפיקוח".

"נזכיר, כי בתיה"ח העצמאיים מגיעים לפתחו של האירוע המדובר בגירעון עמוק ובחולשה תזרימית חריפה ודי בזעזוע תזרימי מתון כדי להכריע ולמוטט בית חולים. וזהו אינו זעזוע מתון כלל וכלל. עוד נזכיר, כי גם במועד המאוחר בו יתקבל השיפוי, הוא יהיה חלקי וישית חלק מהעלות על תקציב בתיה"ח העצמאיים. זאת, בשל שיטת חישוב ההתייקרויות הקיימת, הכוללת מקדם שחיקה מובנה ברכיב השכר", מוסיפים בפורום.

הם מציינים כי "התוצאה של החלטת הדרג המקצועי: עובדי בתי החולים הציבוריים העצמאיים לא יזכו לתוספות השכר מהן ייהנו עמיתיהם ערב הפסח בכלל בתיה"ח הציבוריים. מעבר לפגיעה המידית בעובדים, ביחסי העבודה וכנראה גם בפעילות השוטפת ובשירות לחולים, הרי שלאירוע כזה צפויות גם השלכות ארוכות טווח, עליהן עמדנו במכתבנו שבסימוכין, ושתוצאתם פגיעה ואפליה אסורה במימון שירותי הבריאות לחלק תושבי ישראל".