הוא בן קיבוץ, איש שמאל, גדל על ערכי שלום עכשיו. היא בת של רב, דתיה ומקפידה קלה כחמורה.

הכירו את דן ושפרה פלד שביחד הקימו בית וזוגיות שכל הזמן בתנועה, בשיח ובהקשבה אחד לצרכי השני.

ואולי אפשר ללמוד מהם איך להסתדר יחד בחברה הישראלית?