אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: איסטוק

דו"ח ה-OECD היוצא פעם בשנתיים פורס על פני 119 עמודים את ניתוחו המעמיק בנוגע למדינת ישראל, על מגרעותיה ומעלותיה.

הדו"ח מציג את חוזקות המשק לצד העמדת האתגרים להמשך, איתם יחויבו להתמודד הפוליטיקאים בכדי להביא להמשך הצמיחה והשגשוג של הכלכלה הישראלית בכללותה.

הדו"ח מציין את רמת השחיתות הממוצעת, שגבוהה ביחס לשאר המדינות ומצריכה טיפול מיידי, כמו גם את חשיבות עצמאותה של מערכת משפט עצמאית ובכללי הפרדת רשויות חזקה, שתתרום במישרין להמשך הצמיחה בישראל.

עוד מציין הדו"ח את האתגר החשוב ביותר ליציבות השוק הישראלי - שוק הנדל"ן. הארגון מזהה מערכת תמריצים לקויה, בה תעריפי הארנונה למגורים אינם מתמרצים את ראשי הערים והמועצות האזוריות לקדם בנייה למגורים, דבר שמייצר לחצים כלכליים, שמעלים בתורם בחדות את מחירי הדיור. בנוסף לשוק הדיור הדו"ח מצביע על חשיבות רבה בהקמת רשות תחבורתית למטרופולין תל אביב, הקמת המטרו ותומך במס גודש כפתרון לבעיות הפקקים.

ברמה האופרטיבית, הדו"ח גוזר מהנתונים שאסף את המלצותיו לדרג מקבלי החלטות, בעיקרם התייחסות למגזר החרדי: ביטול מוחלט של הסבסוד הניתן לאברכים ועידוד התעסוקה בקרב גברים, שמירה על תקציב מאוזן כדי שלא לאפשר לאינפלציה להמשיך להשתולל, השוואת גיל הפרישה בין גברים לנשים, השקעה מוגברת בתשתיות ובריאות, ביטול ההנחה במעונות היום והתניית תקציבי חינוך לבתי ספר שיינתנו תוך התחייבות מלאה ללימודי ליבה בכל המגזרים.

שתי המלצות נוספות שמוטב שיאומצו על ידי הדרג הפוליטי, הינם הרחבת כמות הסטודנטים לרפואה והתחלת הטמעה של מקצועות ההייטק עוד בגילאי תיכון. כותבי הדו"ח רואים שתי המלצות אלו כקריטיות לשגשוג המשק, שכן במצב הקיים אנו רואים מחסור רציני הן ברופאים מומחים במגוון רחב של שדות קליניים שונים והן בכח עבודה מיומן בשדה הטכנולוגי, במיוחד בעולמנו המשתנה במהירות וגורר עימו דרישה למיומנויות טכנולוגיות ייחודיות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מסר בתגובה לפרסום הדו"ח: "הנתונים מצביעים על עוצמתה של הכלכלה הישראלית לצד הצורך להתמודד עם אתגרים מבניים משמעותיים. המלצות משמעותיות מהדו"ח כבר מיושמות במסגרת התכנית הכלכלית והתקציב לשנים 2023-2024".