עו"ד עדי קידר
עו"ד עדי קידרצילום: Yonatan Sindel/Flash90

עו"ד עדי קידר מארגון חוננו הגיש ערר לאלוף פיקוד המרכז, יהודה פוקס, על צווי הגבלה מנהליים אשר ניתנו על ידו לפני כשבועיים לשני פעילי ימין מאיו"ש, נשואים ובעלי משפחות.

הצווים האוסרים על המתיישבים לצאת ממקום מגוריהם למשך 4 חודשים ניתנו ללא התראה מוקדמת ולטענת מערכת הביטחון מבוססים על חומר חסוי. למתיישבים לא נאמר על מה מתבסס החשד נגדם ובמה הם חשודים.

בערר שהגיש תקף עו"ד קידר: "מדובר בשערורייה של ממש עת המשיב מגביל באופן דרקוני חירותו של אדם צעיר, נשוי ואב לילדים רכים, וזאת בשל כישלון ההליך הפלילי בעניינו ומשהוברר כי אין לו קשר לחשדות. המדובר בהתנהלות של 'דלת מסתובבת' בה למעשה אין צורך כלל בהצגת ראיות והתנהלות כפי שמקובל בהליכים פליליים קונבנציונליים שכן לעולם תהא פתוחה בפני הרשויות הדלת לענישה והתנכלות בכלים מנהליים חרף כישלון ההליך הפלילי ואף הצגת ראיות הסותרות את החשדות נגדו", כתב קידר.

בערר מציין קידר כי הצווים ניתנו ללא כל שימוע ובאופן מיידי: "לא ייתכן להשליך אדם למעצר בית ממושך ללא שנשמע הצד שלו, ללא שהוטח בפניו דבר וללא שנתנה לו האפשרות להתגונן באופן יעיל מפני הדורסנות הכרוכה בהגבלות מנהליות חמורות כל כך. המשיב הגדיל לעשות והורה על תחולתו של הצו לאלתר וללא שהתקיים כל שימוע בעניין", כתב עו"ד קידר.

עו"ד קידר מסביר בערר כי הפגיעה במתיישבים בשל הצו שקיבלו היא חמורה ועמוקה, והוא דורש כי הצווים יבוטלו: "רמת הפגיעה של ההגבלות בחירותם ובשגרת חייהם וחיי משפחותיהם של מרשיי אינה פרופורציונאלית בשום אופן, כך שגם אם תתקבלנה טענות המשיב על מסוכנותם לכאורה, דבר המוכחש מכל וכל, ניתן וצריך לנקוט בהגבלות אשר פגיעתן במערערים ובבני משפחותיהם פחותה. אשר על כן מתבקשת הוועדה לזמן דיון דחוף בערעור אשר ולהורות בסופו על ביטולם כליל של הצווים".

קידר דורש בערר כי כאשר יתקיים דיון בצווים, ינכח בהם גם נציג שב"כ ויספק תשובות ליחס הקשה אל המתיישבים: "המערערים יעמדו על כך שבדיון בפני הוועדה יופיע נציג שירות הביטחון הכללי אשר ייחקר על ידי הח"מ ויציג בפני הוועדה את תמונת הראיות המלאה בעניינו של המערערים ואת טיבן ומהימנותן".