סירות מתפנות מהכנרת בצל הסופהידידיה אפשטיין, "חדשות מהרגע"