משרד האוצר
משרד האוצרצילום: אדל ליפקין/TPS

הצניחה במספר העסקאות לרכישת דירה נותנת את אותותיה גם במיסי המדינה: ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו במרץ 2023 ב-1.5 מיליארד שקל, לעומת 2.5 מיליארד שקל במרץ 2022 - ירידה ריאלית של 43%. כך על פי אומדן ראשוני לביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו שפרסם אתמול (א') משרד האוצר.

על פי האומדן, הגבייה ממס שבח ירדה בשיעור של 43% והגבייה ממס רכישה ירדה בשיעור דומה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בסך הכל, במהלך הרבעון הראשון של 2023 (ינואר-מרץ) צנחו התקבולים ממיסי הנדל"ן ל-5.12 מיליארד שקל לעומת כ-7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה – ירידה נומינלית של 27%, וירידה ריאלית של כ-30%.

עוד מעלה האומדן כי ההכנסות ממיסוי מקרקעין גדלו בשיעור חד במחצית השנייה של 2021 ובמחצית הראשונה של 2022. מאז ההכנסות במגמת ירידה, אך לדברי האוצר, רמת הגבייה בתחילת 2023 עדיין גבוהה לעומת התקופה המקבילה ב-2021. יש לציין כי בהכנסות ממסי מקרקעין חלה הצניחה החדה ביותר מתוך כלל סוגי הכנסות המדינה ממיסים, כלומר- הירידה המשמעותית ביותר הייתה בהכנסות ממיסי מקרקעין. לשם השוואה, באוגוסט ירדו ההכנסות ממיסים לעומת התקופה המקבילה ב-1% בלבד, ל- 2.2 מיליארד שקל לעומת 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה.

בסך הכל, הסתכמו בחודש מרץ 2023 כלל הכנסות המדינה ממסים ב-34.8 מיליארד שקל. בשיעורי מס אחידים (בניכוי תקנות חקייקה הקדמת יבוא כלי רכב והכסות חריגות) ירדו הכנסות המדינה ממסים במרץ 2023, במונחים ריאליים (שינוי נומינלי בניכוי השפעת מדד המחירים לצרכן) ב-10%- לעומת מרץ 2022. הגבייה ממסים ישירים ירדה ב-8% לעומת אשתקד, הגבייה ממסים עקיפים ירדה ב- 12% והגביה מאגרות עלתה ב-7%. כלל מיסי המדינה ברבעון ינואר- מרץ 23 היו 113.71 מילארד שקל לעומת 119.48 מיליארד שקל בשנה שעברה.

הכתבה בשיתוף אתר מרכז הנדל"ן