הרב ד"ר אליהו רחמים זייני
הרב ד"ר אליהו רחמים זייניצילום: אסף מילר

ראש הישיבה הגבוהה והמכון התורני 'אור וישועה', הרב ד"ר אליהו רחמים זייני, מגיב לפסק ההלכה של הרב דב ליאור שהורה לאחרונה כי יש לומר הלל בברכה בערב יום העצמאות.

"איני מבין מדוע פורסמו דבריו של הרב דב ליאור כפסק חדש", אומר הרב זייני, "זה כבר יותר מ-40 שנה שאני מלמד מול אלפי אנשים על החובה לומר הלל בחג העצמאות בברכה בערב וביום עצמו. אני מופתע שרק עכשיו רבנים מכובדים החלו לעסוק בסוגיה ולהורות על החובה לומר הלל בברכה בחג".

הרב זייני מפנה לספרו 'ישועת ה'', אותו הוציא לאור לפני שנתיים ובו הוא יוצא בקריאה לומר הלל בברכה בליל ויום העצמאות, זאת בסתירה לפסק של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהורה כי אין לומר הלל כלל בימים אלו. הרב זייני מסביר כי הפסק של הרב יוסף זצ"ל נבע מפסק ההלכה של הרב הראשי לשעבר, הרב שלמה גורן זצ"ל. הרב הוסיף ואמר כי הוא "מרגיש שנעשה כאן עוול להציג את העיסוק בסוגיה כעת כאילו לא נדון בעבר, כאשר חובת אמירת ההל נידונה כבר לפני שנים רבות".

הרב זייני מציין כי הדברים המובאים בספרו נאספו משיעוריו, אותם העביר במשך ארבעים השנים האחרונות מול אלפי אנשים ובהם הוא דן בנקודה הלכתית זו. "דבריי לאורך השנים עוסקים לא רק בזכות אלא גם בחובה לומר הלל ביום מיוחד זה של עצמאותנו".

לדברי הרב זייני, המחלוקת בין הרב יוסף ובין הרב גורן נסבה סביב נקודה אחת בעיקר, והיא ש"הרב גורן טען שיש לומר הלל בעקבות הניצחון במלחמת הקוממיות, ומפאת כך הגיב הגר"ע יוסף. בספר אני מוכיח שאין זו בכלל הסיבה הנכונה לאמירת הלל ביום העצמאות, לכן הוויכוח בין שני חכמים אלה אינה רלוונטית. מה שמחייב אותנו לומר הלל בברכה ביום העצמאות, היא עצם תקומת מדינת ישראל חזרת השלטון היהודי על עמנו בארץ קודשנו אחרי יותר מאלפיים שנה, מה שחז"ל קוראים 'חזרת מלכות ישראל'. בספר נידונו כל קביעותיו של הרב עובדיה יוסף והראיתי שהן אינן עומדות במבחן הביקורת לצערנו. על דיון הלכתי זה הוספתי גם את עמדותיהם של גדולי ישראל רבים המחזקים את עמדתי וקביעתי", סיכם הרב