חאן אל אחמר
חאן אל אחמרצילום: רגבים

שופטי בג"ץ נועם סולברג, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין דנים הבוקר (יום ב') בעתירתה של תנועת "רגבים" נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא מורה על פינוי המאחז הבלתי חוקי חאן אל אחמר.

ביום שני בשבוע שעבר הגישה המדינה את עמדתה בעניין לבג"ץ וטענה כי אין הצדקה להתערבות בית המשפט בנושא וביקשה פעם נוספת לדחות את העתירה לפינוי המאחז. נציג המדינה אמר בדיון בדיון כי עמדת הדרג המדיני היא שאין שאלה שצריך לממש את צווי ההריסה שהוצאו אך השאלה היא באיזה עיתוי ובאיזה אופן. הוא ביקש להציג את השיקולים במעמד צד אחד.

ראש ההרכב, השופט נעם סולברג, תהה כיצד עמדת המדינה שהוצגה בעבר בפני בג"ץ השתנתה במאה ושמונים מעלות. "טענת בעבר על החשיבות האסטרטגית לעשות מהר ועל סכנת הנפשות שהתושבים ובית הספר נמצאים מטרים ספורים מכביש מספר 1. תיארתם את השקעת המדינה בסך מיליונים בג'הלין מערב. מה היה שונה אז כשטענתם 180 מעלות ממה שאתם טוענים היום?".

השופט שטיין שאל את נציג המדינה האם אפשר לדחות את אכיפת החוק ללא מועד. "יש עניין של חוקיות, וחוקיות דורשת אכיפה. האם אין חובה משפטית שבה יש תאריך שצריך לבצע את ההריסה?".

נציג המדינה אמר כי הדרג המדיני מאוד עקבי ושיש צורך לממש את צווי ההריסה. "לא מדובר בשב ואל תעשה. יש פעולות שנעשות וצריך למצוא חלון הזדמנויות", ענה נציג המדינה.

עו"ד אבי סגל המייצג את רגבים בעתירה מסר "על אף שבאופן עקרוני נכון שבית המשפט לא יתערב בסוגיות מדיניות, הרי שבמקרה בו המדינה נמענת במשך 15 שנים מלאכוף את החוק ובחסות מצב זה הרשות הפלסטינית ותושבי המתחם ממשיכים בהשתלטות על השטח, אין מנוס כי בית המשפט ישים סוף לסאגה ויקצוב לוח זמנים סביר למדינה לאכיפת החוק במקום."

בתשובת המדינה שהוגשה לבג"ץ לפני שבוע צויין כי קיים "חומר חסוי" העוסק ב"שאלת העיתוי ואופן מימוש הצווים מושפעת משיקולים מדיניים וביטחוניים רחבים ומגוונים".

עוד נאמר כי "תצהיר תשובה זה הושלם לאחר דיון שהתקיים אתמול בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות שר הביטחון, השר הנוסף במשרד הביטחון, השר לביטחון לאומי, שר המשפטים, היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, וכן מזכיר הממשלה. במסגרת דיון זה נדרש הדרג המדיני למכלול הסוגיות העומדות על הפרק, לרבות להחלטותיו של בית המשפט הנכבד".

"עמדת הדרג המדיני, כפי שגובשה במסגרת הישיבה האמורה היא, כי שאלת העיתוי ואופן מימוש הצווים מושפעת משיקולים מדיניים וביטחוניים רחבים ומגוונים. ככזאת, ובשים לב למידע החסוי המבסס שיקולים אלה, עמדת הדרג המדיני היא שיש להותיר בידיו את ההכרעה באשר לשאלת העיתוי והאופן בו ימומשו צווי ההריסה במתחם חאן אל אחמר; וכי לא קמה עילה להתערבות בית המשפט הנכבד בהחלטה מורכבת ורגישה זו, אשר רובצת בעיקרה לפתחו של הדרג המדיני, האמון על שיקולים רחבים אלה", לשון התגובה.

עוד נכתב בה כי "כאן המקום להדגיש, כי מעבר לאמור בתצהיר תשובה גלוי זה, נכונים המשיבים להציג בפני בית המשפט הנכבד, במעמד צד אחד, חומר חסוי מפורט יותר באשר לשיקולים המדיניים והביטחוניים הרחבים, אשר עמדו בפני הדרג המדיני. בהקשר זה, ובכל הנוגע למורכבותה של הסוגיה ולקיומם של שיקולים רחבים נוספים המשליכים על שאלת עיתוי מימוש צווי ההריסה, המשיבים יציינו כי בכוונתם להוציא בימים הקרובים תעודת חיסיון, על-פי דין, בעניינו של החומר החסוי המבסס את עמדתם".

"לפיכך, המשיבים יטענו כי בשים לב למכלול השיקולים והנסיבות אשר יפורטו בהרחבה בתצהיר התשובה, לא נפל כל פגם בהחלטותיהם בעניין זה עד כה; ודאי לא פגם המצדיק את התערבותו של בית המשפט הנכבד בנושא רגיש זה באופן שמצדיק להורות על ביטול הצו-על-תנאי ועל דחיית העתירה", נאמר בתגובה.