מעלית
מעליתצילום: ISTOCK

הפולמוס ההלכתי סביב מעליות השבת: למרות ההיתר שניתן לאורך השנים למעליות השבת, רבה של בני ברק הרב רוזנבלט הורה ל'בני תורה' שלא לעשות בהן שימוש.

העיסוק האחרון סביב ההיבט ההלכתי של מעליות השבת ראה אור לבקשת תושבי שכונת גני איילון - אחיסמך בלוד שביקשו להשתמש במעלית שבת החדשה הנחשבת ל'מהודרת' יותר מבחינה הלכתית.

חרף הפסיקות להיתר שניתנו בעבר על ידי גדולי תורה ולמרות שמדובר בנוסחה טכנולוגית שעולה בקנה אחד עם ההלכה, הבהיר רבה של בני ברק הרב שבח צבי רוזנבלט המשמש אף כמרא דאתרא של שכונת 'גני איילון - אחיסמך', כי יש לאסור זאת.

"כיון ששמעתי שלאור מה שנתפרסם לאחרונה על מעליות יותר טובות ממה שהיה, יש החושבים שיש מקום להקל למעשה, באנו להבהיר את ההנהגה הנוגעת למעשה. וכפי ששמענו כל מה שכתבו גדולי הוראה שיש מעלית שהינה יותר טובה מהקודמות, כל עיקר כוונתם באה שבמקום שמשתמשים במעליות שבת יש להשתמש במעלית החדשה", הסביר הרב רוזנבלט בפתח מכתבו שפורסם לראשונה באתר 'בחדרי חרדים'.

למרות זאת הבהיר כי 'בני תורה' אינם רשאים לעשות בכך שימוש. "מה שנוגע לשכונתנו 'גני איילון' שהיא שכונה של בני תורה, כבר הורו גדולי ישראל שבשום אופן אין היתר להשתמש במעלית שבת, משום עובדא דחול וזילותא דשבת".

"ומה גם שגם מעלית חדשה זו יש בה דיונים הלכתיים, כמבואר היטב במאמרי ומכתבי גדולי הרבנים שעסקו בזה, ומתבאר שיש לדון בזה גם מגדרי הלכות מלאכות שבת החמורות. ולכן באתי להודיע בשער בת רבים שאין שום מקום קולא בזה, והנה תושבי שכונתינו 'גני איילון' כולם בני תורה, ולא יהינו לפרוץ פרץ ח"ו בדבר שכבר גדרו רבותינו", כתב הרב לסיום.