השבוע הפיץ מזכיר הממשלה הנחייה לשרי הממשלה לוודא כי בטפסים הרשמיים של משרדי הממשלה השונים תינתן האפשרות לסמן "אבא" ו"אמא" ולא רק את המונחים "הורה 1" ו "הורה 2". בסרטון שמפרסם ארגון חותם מסביר הרב אהרלה הראל את חשיבות העניין ומדוע מתקיים מאבק בנושא זה.

הרב הראל מסביר בסרטון מהו ההבדל בין המונחים אבא ואמא להורה 1 והורה 2: "יש כאלה שתמהים על מה המאבק הציבורי שניטש בזמן האחרון סביב טפסי הצהרת ההורות. בעבר בטפסים האלו היה כתוב אב ואם, ולאחרונה ראינו כאלו ששינו את זה במקומות מסוימים להורה אחד והורה שתיים, ולא תמיד מובן לכולם מה המאבק הגדול, מה זה כבר משנה אם יהיה כתוב אבא ואמא או הורה אחד הורה שתיים. אנחנו יודעים שמסתכלים בתורה תמיד ובתורה פעמיים אנחנו מצווים על היחס להורים שלנו - "כבד את אביך ואת אמך", "איש אמו ואביו תראו".

"התורה לא מצווה אותנו לכבד את ההורים שלנו, היא מצווה לכבד את אביו ואת אמו להיות ירא מאמו ומאביו. בחז"ל גם דורשים את השינוי בסדר פעם אחת אב ואם פעם אחת אם ואב. נמצאנו למדים מזה שיש מודל למשפחה . מודל של משפחה הוא מודל מגוון ילד גדל עם אבא ועם אמא, אלה ההורים שלו", הסביר הרב.

הוא מדגיש כי המאבק בנושא הטפסים הוא על התפיסה מהי המציאות הטבעית של חיי המשפחה: "המאבק מול אב ואם נגד הורה אחד והורה שתיים בדיוק על זה יושב על השאלה האם אנחנו הולכים בדרכה של התורה שמלמדת אותנו מה נכון מה טבעי ומה בריא לאדם. במציאות שבה הוא רואה אבא ואמא, מול המציאות שבה הוא חי בתוך מציאות חד גונית, במציאות יש הורה אחד והורה שתיים. החיבור הזה - 'על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד' שהביטוי שלו הוא בדמות הילד שלהם, שהוא ילד של אבא שלו ושל אמא שלו הוא חיבור שמונח בתשתית הבריאה כבר בפרשת בראשית. התורה אומרת לנו את זה וממנה אנחנו למדים עד כמה אנחנו צריכים לגדול בתוך מציאות נכונה ואמיתית של אבא ושל אמא".