עמיחי שיקלי
עמיחי שיקליצילום: Yonatan Sindel/Flash90

לראשונה מאז הקמת המדינה ממשלת ישראל תפעל להנצחת יהודי התפוצות שנרצחו בפעולות איבה בחו"ל על רקע אנטישמי.

העיתון "ישראל היום" דיווח כי הממשלה צפויה לאשר היום (ראשון) את ההצעה של שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, להכיר בחובתה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי להנציח באופן ממלכתי את יהודי התפוצות שאינם אזרחי ישראל, שנרצחו בפעולות איבה על רקע אנטישמי, בשל יהדותם.

לפי ההצעה, תוקם ועדה מיוחדת בראשות מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות אבי כהן-סקלי, שתבחן את אופן הנצחת הנרצחים. בין היתר יהיו חברים בוועדה נציגי ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, משרדי העלייה והקליטה, החוץ, החינוך, הביטחון ומשרד רה"מ, וכן נציגי צה"ל, הביטוח הלאומי, ארגון יד לבנים וארגון נפגעי פעולות האיבה. הוועדה תגיש את מסקנותיה לשר התפוצות עד 1 בספטמבר 2023.

הוועדה תבחן כיצד יצויין זכרם של הנרצחים - כחלק מטקס הזיכרון הממלכתי ביום הזיכרון, או באמצעות קיומו של טקס ייעודי ביום זה. כמו כן, היא תקבע קריטריונים ואמות מידה להנצחת הנופלים בתפוצות, לרבות הגדרת פעולות איבה על רקע אנטישמי בתפוצות.

בנוסף, הוועדה תבחן גם התייחסות להנצחת נרצחים שאינם יהודים באירועים על רקע אנטישמי. אנדרטה ממלכתית להנצחת הנופלים בתפוצות גם היא נמצאת על הפרק, וכן הנגשת מידע על הנרצחים באינטרנט והסדרת פעילויות חינוכיות בצה"ל, ובמערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית בישראל. מכיוון שחלק מהאירועים הם בעלי משמעות מדינית רחבה, לנציג משרד החוץ בוועדה תינתן זכות וטו על החלטות בנושאים מדיניים בעלי השלכות על יחסי החוץ.

בהסבר להחלטה נכתב: "רוב הציבור לא מודע לאתגרים שעימם מתמודדת יהדות התפוצות, וליהודים שנרצחו בפעולות איבה על רקע אנטישמי. לפיכך מבקשת ההחלטה להכיר בחובה המוסרית להנציח אותם ולבחון את אופן הנצחתם".