המכתב
המכתבצילום:יחצ

לקראת פתיחת אירועי ל"ג בעומר, חברי שלש מועצות גדולי וחכמי התורה של הפלג החסידי, הליטאי והספרדי יצאו בקריאה אחידה לציבור העולים למירון לשמור על מתווה הילולת הרשב"י.

בדבריהם הם קוראים להמוני העולים למירון, להיזהר שלא להגיע לידי סכנה והצטופפות והידחקות, ולהקפיד ולהגביל את השהייה במירון לא יותר מחמש שעות כדי לאפשר לכל החפצים להשתתף באירועי ההילולא לעלות ולהתפלל.

"הן קרב היום הגדול והמקודש, יום ל"ג בעומר, הילולא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו, בו נהגו רבים מישראל לעלות לציון המצויינת אשר במירון, לשפוך שיח לפני שומע תפילה", פתחו את מכתבם.

בדבריהם הזכירו את האסון הכבד שאירע לפני שנתיים. "צל האסון הכבד שארע בל"ג בעומר תשפ"א אינו סר מעל ההילולא במירון, ועינינו נשואות בתפילה לשוכן במרומים, וכל בית ישראל בכל מקום שהם יעתירו ויבקשו רחמים, שכל הבאים למירון והשבים ממנה ישמרם ה' מכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם, יוליכם לשלום ויצעידם לשלום, ויחזירם למחוז חפצם לחיים טובים ולשלום".

"יחד עם התפילות, זועק אלינו דמם של ארבעים וחמש נפשות יקרות מישראל ומעורר לשנות אורחות ולהטיב דרכים בכל הנוגע לעליה למירון ביום ל"ג בעומר. על כל יחיד ויחיד מהמתעתדים לעלות מירונה לתת חלקו למען הכלל ולהישמע להוראות הניתנות לטובת הציבור".

במרכז קריאתם מבקשים הרבנים בכל לשון של בקשה מהמוני העולים שלא לשהות באתר יותר מחמש שעות כדי שלא להביא לידי מצב של סכנות נפשות.

"על כן אף ידינו תיכון עם ההנחיות הנמסרות על ידי המתעסקים בעניני מירון, וקריאתנו נתונה לאלו העולים אל הר מירון ביום ל"ג בעומר להגביל כל אחד את שהייתו בהר לחמש שעות, להימנע מהצטופפות והידחקות, ולהשמע להוראות הסדרנים העומדים על המשמר לקיים 'ונשמרתם לנפשותיכם'".

את קריאתם מסיימים הרבנים בברכה: "הבורא יתברך ישמע תפילות עמו ישראל ברחמים, וזכותו של התנא האלקי יגן בעד כלל ישראל שנוושע בתשועת עולמים בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן".