אישה בהיריון
אישה בהיריוןצילום: istock

חוקרים מבית החולים סורוקה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב מצאו לראשונה קשר בין חשיפה לזיהום אויר ולהתפתחות סוכרת הריונית. המחקר החדש הוצג לאחרונה בכנס המרכזי למיילדות בסן-פרנסיסקו.

על פי המחקר, בכל עלייה של 5 יחידות בריכוז זיהום האוויר, בשליש הראשון להיריון הייתה עלייה של כ- 10% בסיכון לסוכרת היריון.

סוכרת הריונית מוגדרת כאי סבילות לגלוקוז המאובחנת בזמן ההיריון ומוגבלת לתקופה זו בלבד. נכון להיום, ההערכה הרווחת בספרות הרפואית היא כי כ- 6% עד 7% מכלל הנשים ההרות סובלות מסוכרת וכי ב 90% מהמקרים מדובר בהריונית. סוכרת היריון מהווה את אחד הסיבוכים הנפוצים ביותר במהלך היריון, ושכיחותה עולה בהתמדה ברחבי העולם. סוכרת היריון טומנת בחובה איומים משמעותיים על בריאות האם והילוד, הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך.

מטבוליזם הגלוקוז נמצא כמושפע מזיהום אויר, ובאופן ספציפי לרמות של ריכוז החומר החלקיקי (particulate matter PM) באוויר, על כן הועלה חשד כי חשיפה אמהית ל-PM עשויה להיות קשורה להתפתחות של סוכרת היריון.

המחקר הוצג לאחרונה בכנס המרכזי למיילדות בסן-פרנסיסקו ע"י שני אורנשטיין מהפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובהנחייתה של ד"ר תמר וינשטוק מהמחלקה לבריאות הציבור מאוניברסיטת בן-גוריון בשיתוף פרופ' אייל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב' בסורוקה ופרופ' איתי קלוג מהמחלקה לגאוגרפיה.

מדובר על מחקר מעקב שכלל הריונות של נשים שילדו בסורוקה בין השנים 2003-2015. רמות החשיפה האמהית ל-PM הוערכו לפי כתובת מגורי האם בעת הלידה, על ידי שימוש במודל היברידי המבוסס על איסוף נתוני לוויין יומיים. מודלים סטטיסטים משוכללים בחנו את הקשר בין חשיפה אמהית ל-PM בחלונות זמן שונים בתקופת ההיריון לבין הסיכון לסוכרת היריון, תוך תקנון למערפלים פוטנציאליים.

אייל שיינר ותמר וינשטוק
אייל שיינר ותמר וינשטוקצילום: פרופ שיינר לסורוקה

המחקר שכלל 89,150 הריונות, מצא כי עליה בחשיפה אימהית בטרימסטר הראשון לזיהום אויר (חשיפה לחלקיקים מסוג PM2.5 וכן PM10 ) נמצאה כקשורה באופן מובהק לסיכון מוגבר לסוכרת היריון. בניתוח המרובד לפי שיוך אתני, הקשר בין חשיפה אמהית ל-PM10 בטרימסטר הראשון לבין הסיכון לסוכרת היריון נשמר הן בקרב יהודיות והן בקרב בדואיות.

פרופ' אייל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב' בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי מסביר: "מהמחקר עולה כי חשיפה אמהית לזיהום אויר במהלך הטרימסטר הראשון להיריון קשורה לסיכון מוגבר לסוכרת היריון, ממצאים המצביעים על הטרימסטר הראשון כחלון רגישות קריטי במיוחד להשפעה של חשיפה ל-PM על הסיכון לסוכרת היריון".

ד"ר תמר וינשטוק מהמחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב: "לאור שכיחותה העולה של סוכרת היריון וחומרת השלכותיה הבריאותיות, ולנוכח רמות ה-PM הגבוהות באוויר בישראל, נדרשת הבנה טובה יותר לגבי הקשר בין חשיפה אמהית ל-PM לבין הסיכון לפתח סוכרת היריון, אשר תוכל לתרום מידע חיוני שיסייע בעיצוב תוכניות מניעה אפקטיביות לקידום בריאות מיילדותית ולהפחתת הסיכון לסוכרת היריון".