סיכום 12 שעות במירון
סיכום 12 שעות במירוןצילום: דוב בער הכטמן