ריקודים בישיבת קרני שומרוןישיבת קרני שומרון

הרב קוסטינר מדליק בישיבת מצפה רמוןבאדיבות המצלם

ריקודילג בעומר בישיבת תקועישיבת תקוע

הדלקה בישיבת שבי שומרוןישיבת שבי שוומרון