בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'צילום: Yonatan Sindel/Flash90

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ג') פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את רפורמת "עוסק זעיר" המקודמת על ידי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ורשות המסים במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2023 – 2024.

במסגרת הרפורמה, החל משנת 2024 עסקים שמחזורם השנתי אינו עולה על כ-120 אלף ₪ יהיו זכאים לנכות מהכנסותיהם שיעור הוצאה נורמטיבי של 30% מהמחזור במקום לדרוש ניכוי הוצאות בפועל.

רפורמה זו תצמצם את הנטל הביורוקרטי על מאות אלפי עסקים קטנים בישראל, בכך שבמקרים רבים היא תפטור את בעלי העסקים מחובות שונות כמו הגשת דו"ח שנתי ותשלום מקדמות. בכך יחסכו בעלי עסקים קטנים זמן רב שמוקדש כיום למיצוי זכויות ודיווח ובמקרים רבים גם יחסכו את ההוצאה על ייצוג מקצועי מול רשות המסים. חישוב שיעורי המס, הטבות מס, נקודות זיכוי וכדומה, יתבססו על מערכת תיאומי המס הקיימת כיום, באמצעותה מחושב ניכוי המס לשכירים בעלי הכנסה נוספת.

כמו כן, במסגרת הרפורמה תגדל תקרת ההכנסה המאפשרת לעצמאים להירשם כ"עוסקים פטורים" לצורך מע"מ, מכ-108 אלף ₪ בשנה לכ-120 אלף ₪ בשנה, כך שעוסקים רבים יוכלו להיחשב כ"עוסקים פטורים" לצורך מע"מ וכ"עוסקים זעירים" לצורך מס הכנסה וכך לצמצם משמעותית את נטל הדיווח שלהם לרשות המסים.

בנוסף, סוכם כי התקרה השנתית של 120 אלף ₪ לא תתעדכן בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן בשנים 2024 ו-2025 ורק החל משנת 2026 תוצמד למדד. קבלת מעמד "עוסק זעיר" מול מס הכנסה תהיה פעולה וולונטרית ובעלי עסקים שיבקשו להמשיך לדווח במסלול הקיים יוכלו לעשות זאת. בנוסף, נקבעו תנאים שונים לקבלת מעמד "עוסק זעיר" שנועדו למנוע מקרים של ניצול לרעה של ההטבה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "במדינת ישראל יש עודף בירוקרטיה ועודף רגולציה. רפורמת עוסק זעיר היא עוד צעד בהקלה על העסקים הקטנים שתחסוך, כסף, זמן וביורוקרטיה שמכבידה על העסקים. הרפורמה הזו היא אחת מיני רבות שאנו מביאים במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2023- 2024, רפורמות שיקלו על האזרח. ממשיכים לעבוד למען אזרחי ישראל".