מיני דרמה במליאה: עשן שיצא ממקום מושבו של השר מלכיאליערוץ כנסת