השר סמוטריץ' ופרופ' ירון עם משלחת קרן המטבע הבינלאומית
השר סמוטריץ' ופרופ' ירון עם משלחת קרן המטבע הבינלאומיתצילום: דוברות

המשלחת השנתית של קרן המטבע הבינלאומית בראשות הגישה לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל מסמך סיכום ראשוני עם סיום פגישות המשלחת בארץ. קרן המטבע צפויה לפרסם בהמשך את הדו"ח הסופי על כלכלת ישראל לשנת 2022.

הדו"ח מתאר את תנאי הרקע הכלכליים של המשק הישראלי ואת צעדי המדיניות הפיסקליים שביצעה הממשלה והמדיניות המוניטרית שהפעיל בנק ישראל להתמודדות עם האינפלציה ולמיגורה. הוא גם עוסק בסוגיות חשובות על סדר היום של ממשלת ישראל וכן מתוארים בדוח גם האתגרים העומדים בפני הכלכלה הישראלית והמלצות לתוואי המדיניות בהמשך.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אמר: "אני מודה למשלחת קרן המטבע על העבודה המקצועית והמעמיקה. ההודעה של קרן המטבע מהווה תעודת הוקרה לחוסנו של המשק הישראלי ומציינת לחיוב את שיעורי הצמיחה של ישראל בשנת 2022 ,את האבטלה הנמוכה, את יציבות המערכת הפיננסית, ואת הירידה המרשימה ביחס חוב-תוצר המעידים על החוסן והדינמיות של הכלכלה הישראלית. ההודעה מצביעה על יציבות ואיתנות כלכלית לצד הצורך בנקיטת צעדי מדיניות להתמודדות עם אתגרים מבניים ומחמיאה על התקציב השמרני והאחראי השומר על מרחב פיסקלי ומאפשר התמודדות עם מגמות והתפתחויות כלכליות".

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הוסיף: "אני מודה לאנשי קרן המטבע על עבודתם היסודית והמקצועית בשבועות האחרונים והשיח המשותף והפורה עימם. הדו"ח מצביע על תנאי הבסיס הכלכליים האיתנים של המשק הישראלי, לצד האתגרים העומדים בפניו וכן על מגוון צעדי המדיניות החיוניים שמפעיל בנק ישראל למיגור האינפלציה ולשמירה על יציבות הכלכלה הישראלית וקידומה. נלמד לעומק את הדו"ח הסופי שיפורסם בהמשך לתקציר זה על שלל המלצותיו החשובות".