הרב חיים דרוקמן
הרב חיים דרוקמןצילום: אולפני אתרוג

בפרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותי נאמר "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר, דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ כִּי יַפְלִא נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ נְפָשֹׁת לה'".

אומר הרב דרוקמן, התורה משתמשת בלשון הפלאה בקשר לנדרים, גם בסדרת היד החזקה של הרמב"ם החלק העוסק בדיני נדרים נקרא הפלאה. מהי המשמעות של המילה "הפלאה"?

מפרש רש"י: "כי יפליא" – יפריש בפיהו, כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה. כלומר, הפלאה באה משורש "פלא" שמשמעותו דבר היוצא מגדר הרגיל, בכך שהוא מופרש ומובדל מהמציאות הרגילה. דיבורו של האדם הינו פלא גדול, הדיבור מבטא את הקשר שבין הגוף (הלשון והשפתיים והשניים), לבין הרוח מחשבותיו והגיגו של האדם. ודבר זה פלא גדול. דוגמה לכך ניתן למצוא גם בברכת "אשר יצר": "רופא כל בשר ומפליא לעשות" - כי ה' קושר דבר גשמי בדבר רוחני.

השל"ה הקדוש מתייחס גם הוא לנושא בהקשר של תפילת "נשמת כל חי" הנאמרת כתוספת בפסוקי דזמרא בשבת - אנו משבחים את חלקי האדם, נפש רוח ונשמה. ישנם כוחות רוחניים באדם רוח ונשמה וישנם כוחות גופניים, הדרך לחבר ביניהם היא על ידי הדיבור "ולשון אשר שמת בפינו..." הייחוד של האדם על בעל החיים זה שכלו המתבטא על ידי הדיבור.

בעצם, הדיבור של האדם אינו מסתכם ביתרונו על בעלי החיים, אלא בדיבור יש כוח לשנות את המציאות. כשאדם נודר נדר ומקדיש חפץ מסוים לה', הוא בעצם משנה את החפץ ממציאות של חולין למציאות של קודש, אפילו ללא פעולה פיזית של מעשה קניין. הבחנה זו באה לידי ביטוי במציאות של הקדשה בהמה לקורבן, ונמצא בה פסול אינה חוזרת להיות חולין.

במילים פשוטות, רואים אנו כמה כוח והשפעה יש על ידי דיבורו של האדם. כל אדם מתייחד בצלם אלוקי וייחודו מתבטא גם בדיבורו. ככל שאדם מנביע דיבורו ממקום פנימי ועמוק יותר כך דיבורו טהור יותר, וככל שאדם יקפיד על דיבור טהור - תושפע פנימיותו.

מו"ר הרב דרוקמן, היה דוגמה ומופת לדיבור טהור שהגיע מפנימיותו הטהורה, קריאותיו וזעקותיו לדברי עוול שקרו במציאות הייתה ההוכחה לנקיות וטוהר פנימיותו.

פיני אפרתי הוא מנכ"ל בית הציונות הדתית