השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן ומנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט, קיימו סיור מקצועי ראשון בים המלח יחד עם ראש המועצה האזורית מגילות אריה כהן וראש המועצה האזורית תמר ניר ונגר.

הסיור נועד לראות מקרוב את השפעות ירידת מפלס ים המלח על המרחב ולבחון דרכי פעולה להתמודדות עם הנושא. במהלך הסיור ביקרו בחוף מינרל שנסגר עקב היפערות בולענים, בתצפית על חוף עין גדי שנסגר אף הוא עקב בולענים, ובמרחב התעשייתי שבין האגן הצפוני לאגן הדרומי (כולל מניפת צאלים ומצרי לינץ') כדי ללמוד על ההשפעות הסביבתיות של התעשייה במרחב. בכוונת המשרד להגנת הסביבה להשלים עבודה טכנית הנדסית-כלכלית על החלופה לייצוב המפלס עד סוף השנה.

בתום הסיור התקיים כנס בהשתתפות תושבי האזור, נציגים ממשרדי ממשלה וארגוני חברה אזרחית. מטרת הכנס היתה לשתף את הציבור בכיוונים הנבחנים על-ידי המשרד, לשמוע הצעות לפתרונות מפי אנשים וארגונים שעוסקים בים המלח, ולהתקדם לעבר תכנית עבודה לקידום פתרון למפלס ים המלח.

בהמשך לפרסום טיוטת מסמך המדיניות לעתיד ים המלח שגיבש צוות בין-משרדי בראשות המשרד (יוני 2022), התקבלו הערות ציבור רבות בנושא החלופות לייצוב המפלס. לאור הערות אלו נמשכת בחינת חלופות ופיתוח חלופות שיתנו מענה לצרכים השונים במרחב.

מפלס ים המלח מהווה סוגיה סביבתית מורכבת המשלבת היבטים גיאופוליטיים, צרכים אזוריים אקוטיים למים שפירים, עלויות כלכליות משמעותיות והשפעות סביבתיות החורגות מתחומי אגן ים המלח.

המשרד להגנת הסביבה מקדם בשיתוף עם כלל הגורמים הרלוונטיים, גיבוש חלופה מוסכמת להתמודדות עם ירידת מפלס ים המלח. בכל פתרון לייצוב המפלס יש להבטיח כי הזרמת מי ים או מי רכז מהתפלה לא תפגע בצביון האגם ולא תגרום לסיכון של אזורים אחרים מחוץ לאגן ים המלח.

במשרד ציינו כי הם רואים במרחב ים המלח נכס טבע ייחודי ברמה לאומית ועולמית ופועלים להעלות את הנושא על סדר היום הממשלתי. "בנוסף מקדם המשרד עבודת היערכות הנדרשת בפן הסביבתי לקראת תום הזיכיון בים המלח בשנת 2030. כל זאת בשיתוף פעולה עם החשב הכללי במשרד האוצר וכלל הגורמים הרלוונטיים".

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, אמרה "ים המלח הוא פלא טבע וגאווה לאומית. לא נישאר אדישים לירידת מפלס הים הגורמת נזק רב במרחב כולו. סוגיית ירידת המפלס, על כל תופעותיה והשפעותיה, ושאלת עתיד המרחב אינן סוגיות העומדות רק לפתחו של המשרד להגנת הסביבה. אלה סוגיות לאומיות, אתגרים לאומיים - ונקדם אותן גם בסדר היום הלאומי. המשרד להגנת הסביבה בוחן בימים אלה את צעדיו למען עתיד הים ומגבש המלצות לפתרון ששומר על צביונו הייחודי. הסיור והכנס המקצועי שקיימנו היום הם צעד ראשון בדרך לתוכנית עבודה שהמשרד מתכוון להוביל לשיפור המצב", אמרה.

ראש המועצה האזורית תמר ניר ונגר: "ים המלח הוא פנינת טבע ומשאב ייחודי המושך אליו התעניינות ותיירים מהארץ ומן העולם. המועצה האזורית תמר עוסקת דרך קבע בהיבטים השונים של החיים בסביבת ים המלח. אני שמח שיש שרה בממשלת ישראל ששמה את נושא התייבשות ים המלח על סדר היום של המדינה והממשלה.
כמו שעם ישראל קיבל את ירושלים למשמרת עולם, כך גם אנו קיבלנו את ים המלח ומחובתנו לעצור את ההתייבשות שלו למען הדורות הבאים".