ח"כ אברהם בצלאל
ח"כ אברהם בצלאלצילום: ערוץ 7

יושב ראש השדולה למען השבת חבר הכנסת אברהם בצלאל (ש"ס) דורש מלשכת הפרסום הממשלתית להפסיק את הפרסום הממשלתי בעיתון ואתר 'הארץ' בשל הפרת חוק לכאורה והדרת שומרי שבת מקבלה לעבודה.

נציין כי במודעת דרושים שפורסמה בחשבון הפייסבוק של 'הארץ' צויין כי "העבודה במשמרות בתל אביב, כולל סופי שבוע".

בנוסף, על פי ארגון 'בצלמו', מדובר בפעם השלישית בשנה האחרונה בה 'הארץ' מציינים במודעות דרושים את החובה לעבוד בסופי שבוע, "תנאי אשר מדיר את כלל הציבור הדתי והמסורתי שומרי שבת", כפי שציין ח"כ בצלאל במכתב ללפ"מ.

בעבר הוזהר עיתון הארץ על ידי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה להפסיק בפרסום מודעות אלו והם אכן התחייבו להפסיק.

ח"כ בצלאל מביא במכתבו את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה סעיף 2 א הקובע ש"לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם" ועוד.

בנוסף הוא מציין את לשון חוק שעות עבודה ומנוחה סעיפים 9 ג וכן סעיף 9 ד אשר קובעים מפורשות: "לא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית, ולא ידרוש ממנו לתת התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה".

במכתב קובל ח"כ בצלאל: "מלבד שמצער ומאכזב שגוף תקשורת כה גדול ומרכזי בישראל בוחר הן לצפצף על החוק והן להדיר ולפגוע בציבור כה גדול, לא ייתכן שמדינת ישראל תתן יד לכך כספית".

מאחר ולפ"מ מפרסמת במאות אלפי שקלים מדי שנה באתר הארץ, לדבריו, "למדינת ישראל אסור בשום פנים ואופן לתת יד להדרת שומרי שבת מקבלה לעבודה. ולכן אני דורש להפסיק לפרסם באתר הארץ עד שהם יתחייבו להפסיק להדיר שומרי שבת מקבלה לעבודה ולהפסיק לפרסם תנאי זה במודעות הדרושים".

לסיום ציין: "הנני מתכווין כיו"ר השדולה למען השבת לתת גב וסיוע משפטי לכל אדם שייפגע מקבלה לעבודה על רקע שמירת השבת".

שי גליק מנכ"ל ארגון בצלמו מסר: "אני מברך על פנייתו של ידידי ח"כ בצלאל. לא ייתכן שמדינת ישראל שנת 2023 אנשים יתקשו למצוא עבודה רק בגלל שרצונם לשמור שבת ולנוח עם המשפחה".