פרופ' אמיר ירון
פרופ' אמיר ירוןצילום: Avshalom Sassoni/Flash90

נגיד בנק ישראל ישראל פרופ' אמיר ירון הודיע היום (שני) על העלאת הריבית בפעם העשירית ברציפות, בשיעור של 0.25%, והזניק אותה לשיא של 17 שנים - 4.75%. העלאת הריבית תוביל להתייקרות נוספת בהחזרי המשכנתאות ובהחזרי הלוואות לבנקים.

בנק ישראל הודיע על העלאת הריבית בהתאם למרבית התחזיות המוקדמות במשק, ועל רקע נתוני אינפלציה מאכזבים במיוחד שפורסמו בשבוע שעבר.

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל ציינה בהחלטתה כי האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים מצויה מעל הגבול העליון, מקיפה מנעד רחב של סעיפים, ועומדת על 5%. בהסתכלות על 6 החודשים האחרונים, וביתר שאת על 3 החודשים האחרונים ניתן לראות כי קצב האינפלציה נמוך יותר מזה של האינפלציה השנתית.

הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה הראשונה מכל המקורות נמצאות בסביבת הגבול העליון של תחום היעד. הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות כולן בתוך תחום היעד.

לפי בנק ישראל, הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה, אך חלק מהאינדיקטורים הכלכליים מצביעים על התמתנות מסויימת בפעילות. התוצר צמח ברבעון הראשון של שנת 2023 ב-2.5% במונחים שנתיים, קצב גבוה יחסית לאחר שמנכים את ההשפעות הזמניות של השינויים במיסוי כלי הרכב. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ובסביבת תעסוקה מלאה, אך שיעור המשרות הפנויות מצוי במגמת ירידה.

בשוק הדיור, היקף העסקאות וביצועי המשכנתאות ממשיכים לרדת. מחירי הדירות בחודש אפריל נותרו ללא שינוי לאחר ירידה קלה במרץ. לעומתם, מחירי השכירות המשיכו במגמת העלייה וסעיף שירותי הדיור במדד עלה ועומד על 7.2% בשנה האחרונה.

מאז החלטת המדיניות האחרונה השקל נחלש מול הדולר ב-1.45%, מול האירו ב-0.7% ובמונחי השער האפקטיבי ב-0.8%. בעולם, הצמיחה מוסיפה להיות מתונה אך גבוהה מהציפיות בתחילת השנה. סביבת האינפלציה מוסיפה להיות גבוהה אך מצויה במגמת התמתנוכת. העלאות הריבית בעולם נמשכות, אך הקצב מתמתן.

בהודעת הבנק נכתב כי "הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה ומלווה בשוק עבודה הדוק, אם כי ישנה התמתנות מסויימת במספר אינדיקטורים. האינפלציה רוחבית ועדיין מצויה ברמה גבוהה. לכן, הוועדה החליטה על העלאת הריבית. תוואי הריבית יקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות.

"הפעילות הכלכלית בישראל מצויה ברמה גבוהה, אם כי ישנה התמתנות במספר אינדיקטורים. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה. האינפלציה נמצאת מעל היעד ומקיפה מנעד רחב של סעיפים. המשך המדיניות המוניטרית המצמצמת וההתמתנות בפעילות בעולם צפויים להביא להאטה בקצב האינפלציה לצד האטה מסויימת בפעילות הכלכלית בישראל", נכתב.