השר אלי כהן
השר אלי כהןצילום: Yonatan Sindel/Flash90

שר החוץ אלי כהן יוזם הצעת חוק חדשה, לפיה שגרירים וקונסולים חדשים מטעמה של מדינת ישראל יודיעו כי הם "מתחייבים לשמור אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" - כך מדווח העיתון "ישראל היום".

על פי הדיווח, ההצעה נולדה בעקבות הניסיון של שר החוץ הקודם יאיר לפיד, למנות את ח"כ דאז רינאווי זועבי ממרצ לקונסולית בשנגחאי, כחלק מעסקה פוליטית, זאת למרות התבטאויותיה נגד מדינת ישראל.

רינאווי זועבי הודתה כי אינה מכירה את מילות המנון "התקווה", וכי היא מסתייגת מערכי היסוד של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

כדי למנוע הישנות מצב שבו אדם שאינו מזדהה עם ערכיה של מדינת ישראל יישלח לייצג אותה בחוץ לארץ, מציע כהן לעדכן את חוק שירות המדינה ולהרחיב את נוסח ההתחייבות הקיימת. כיום נדרשים ראשי נציגויות חדשים להצהיר בטרם יקבלו את כתב המינוי כי "אני מתחייב/ת לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עלי כעובד המדינה".

על פי הנוסח החדש, השגרירים והקונסולים יוסיפו ויאמרו: "אני מתחייב/ת לשמור אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

התיקון המוצע לחוק עבר את אישור הייעוץ המשפטי של משרדי החוץ והמשפטים ושל נציבות שירות המדינה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "ראש נציגות דיפלומטית או קונסולרית הוא נציגו הרשמי והבכיר של הריבון במדינה הזרה, המייצג מעצם טיב תפקידו את עמדות המדינה והממשלה בחוץ לארץ ובשמה. לנוכח חשיבות הייצוגיות והממלכתיות שלהן נדרש ראש הנציגות המופקד על הקשרים המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים, ההסברתיים, התרבותיים והמדעיים אל מול הגורמים הבכירים ביותר במדינת הכהונה ומכוח תפקידו, ולאור אחריותו וחובתו לבטא נאמנה את מדיניות הממשלה הן ביחסי החוץ והן במדיניות הפנים ותפקידו לייצג את קווי המדיניות הישראלית - מוצע להוסיף את ההצהרה".

אם החוק יעבור בסופו של דבר, ההצהרה תימסר בפני שר החוץ עצמו או בפני עובד מדינה אחר שהוסמך לכך בתקנות.