ריקודים עם הספר תורה בטלמוןבאדיבות המצלם

מעגלי ריקודים בהכנסת ספר תורה בטלמוןבאדיבות המצלם