ג'סטין טרודו (ארכיון)
ג'סטין טרודו (ארכיון)צילום: רויטרס

לקראת חודש הגאווה בצפון אמריקה, המנהיגות המוסלמית הדתית בארה"ב ובקנדה, הכוללת גם את מועצת האימאמים של קנדה, פרסמה הודעה המתנגדת למדיניות הלהט"ב הנכפית על הציבור ודורשת לאפשר לקהילה המוסלמית לנהוג על פי אמונתה ודרכה בנושא זה.

להלן תרגום קטעים נבחרים מהודעה זו, המציבה אתגר בפני הממשל האמריקני הדמוקרטי וממשלת קנדה הליברלית הנסמכות על הקול המוסלמי בבחירות.

"האל הגדיר את האנושות כמורכבת מזכרים ונקבות... האיסלאם קובע, כי גברים ונשים שווים רוחנית בפני האל, למרות שלכל אחד מאפיינים ותפקידים שונים. הוא (מוחמד) גינה חיקוי ההופעה של המין האחר".

"האיסלאם אוסר באופן מוחלט הליכים רפואיים שתכליתם לשנות את המין של אנשים בריאים, ללא קשר אם הליכים אלה מוגדרים אישור מגדר".

"אחדים ניסו לפרש מחדש את הטקסטים האיסלאמיים לטובת אישור להט"ב. אנו באופן קטגורי דוחים מאמצים אלה בהיותם בלתי ניתנים להצדקה מבחינה תאולוגית, שכן ההיבטים האלה של האתיקה המינית נכללים בקטגוריה של היסודות הבלתי ניתנים לשינוי (של האיסלאם) ולכן אינם נתונים לבחינה מחדש".

"אנו מכירים בכך שהערכים המוסרים שלנו מנוגדים ליעדים של תומכי הלהט"ב... אנו מדגישים את הזכויות שלנו מידי האל והחוקתיות בהן אנו מחזיקים ועל פיהן אנו חיים ומקדמים את האמונה הדתית לשנו בדרך הטובה ביותר ללא חשש מפני צעדי נגד משפטיים או הדרה שיטתית".

"אנו דוחים את הבחירה השגויה (המוצגת בפנינו) בין כניעה ללחצים חברתיים לאמץ עמדות העומדות בניגוד לאמונתנו לבין התמודדות עם טענות בלתי מבוססות בדבר קיצוניות".

"אנו קוראים למקבלי ההחלטות להגן על זכותנו החוקתית לקיים את האמונה הדתית שלנו באופן חופשי ללא חשש מפני צעדים נגדנו, ולהתנגד לכל חקיקה החותרת להשתיק את החירות הדתית של קהילות דתיות".

"אנו קוראים לאישי ציבור מוסלמים לשמור על קדושת אמונתנו ולהימנע מלהצהיר הצהרות שגויות בשם האיסלאם. אנו דוחים כל ניסיון לייחס לאיסלאם עמדות הנוגעות לאתיקה מינית ומגדרית המנוגדת להלכות איסלאמיות מבוססות. כדי להיות ברורים, איננו יכולים להפריז בהשלכות הרוחניות המזיקות עבור אלה שדוחים בכוונה את, דוגלים בדחייה של או מציגים במצג שווא את רצון האל, שכן בכך הם מסכנים את מעמדם כמאמינים".