אריה דרעי ואיתמר בן גביר
אריה דרעי ואיתמר בן גבירצילום: Yonatan Sindel/Flash90

שבוע לאחר שעלתה לאישור השרים היוזמה של מפלגת עוצמה יהודית לקבוע כי הציונות תהווה ערך מכריע בהחלטות ממשלה - עדיין אין הסכמה על הנוסח הסופי - והצעת החוק טרם אושרה.

העיתון "ישראל היום" פרסם נוסח של ההחלטה על עיגון הציונות כערך מכריע עם תיקונים חדשים - נוסח שהוצע כפשרה מול החרדים, לאחר שהנוסח המקורי נדחה על ידיהם בשבוע שעבר בישיבת הממשלה. מדובר בפשרה המעודכנת שהוצעה בימים האחרונים לגורמים השונים בממשלה.

לפי המסמך המתוקן, לצד תעדוף חיילי צה"ל בהחלטות ממשלה, בנוסח של ערך הציונות המעודכן הוכנסה גם ההכרה בחשיבותם של לימוד תורה. בניגוד לנוסח המקורי, בהצעת הפשרה נוסף המשפט: "כל זאת - מבלי לגרוע מההכרה בחשיבותו של לימוד התורה כהגדרתו בחוק שירות ביטחון".

למרות הוספת ערך לימוד התורה - עדיין אין הסכמות על הנוסח, וההצעה מעוכבת. גורמים בממשלה אומרים כי מי שמוביל את עיכוב ההחלטה הוא יו"ר ש"ס אריה דרעי, שבהתחלה לא רצה שבנוסח יופיע תעדוף חיילי צה"ל, מחשש לפגיעה בחרדים.

מחליפו במשרדי הפנים והבריאות, השר משה ארבל, אמר בדיון על ערך הציונות בממשלה: "החלטת הממשלה צופה את פני העתיד. זהו ערך מכריע לחיילי צה"ל, זה מסוכן, זו דמוגרפיה שעולה. יום אחרי כהונת השר יאסרו לתת עדיפות ליוצאי צבא. צריך למצוא את הנוסח הנכון".

בעוצמה יהודית סירבו להצעות פשרה שכללו את הסרת ההגדרה הברורה ביחס לתעדוף חיילי צה"ל בכלל ומשרתי שירות קרבי בפרט, ולא היו מוכנים לוותר על כך, שכן, מבחינת השרים בן גביר ווסרלאף, מדובר בחלק משמעותי ממטרת ההצעה.

בש"ס טוענים כי הם רוצים נוסח מהודק ושקול, שלא יעורר משברים מול הציבור. בלשכת יו"ר ש"ס מסרו בתגובה: "אריה דרעי לא מעכב את ההחלטה".

לצד זאת, על רקע הביקורת הציבורית והאופוזיציונית שלפיה מדובר בהצעה גזענית, שבין היתר מפלה את הדרוזים כיוון שלא הוזכרו בנוסח המקורי - בנוסח המתוקן הוכנס סעיף שיכלול את המגזר הדרוזי ואת בני המיעוטים: "לרבות לאוכלוסייה הדרוזית וליתר המיעוטים המשרתים בצה"ל ובכוחות הביטחון", כך נכתב בהצעת הציונות המתוקנת, לצד תעדוף חיילי צה"ל.

למעשה, המטרה המרכזית של עוצמה יהודית בהצעה היא לפעול למען ייהוד הנגב והגליל. גם תעדוף חיילי צה"ל הוכנס בעיקר כדי לאפשר הטבות וסבסוד קרקעות בנגב ובגליל ליוצאי צבא. בדברי ההסבר של ההצעה המתוקנת שאנו מביאים פה כעת, מטרת ההחלטה הוזכרה בצורה ברורה למען הנגב והגליל - בשונה מההצעה המקורית, שם דובר על הציונות כערך מכריע באופן כללי.

בדברי ההסבר של ההחלטה המתוקנת נכתב: "החלטת הממשלה היא להורות לכלל הגורמים בממשלה ובזרועותיה, במסגרת השיקולים הנכללים בעת קביעת מדיניות והטמעתה בהתיישבות בגליל ובנגב, לתת משקל משמעותי לערך ההתיישבות היהודית - כולל במתן הטבות ליוצאי צבא, כוחות הביטחון ושירות לאומי אזרחי - לרבות לאוכלוסייה הדרוזית וליתר המיעוטים המשרתים בצה"ל ובכוחות הביטחון, תוך העדפת משרתי שירות קרבי. כל זאת, בלי לגרוע, מההכרה בחשיבותו של לימוד התורה כהגדרתו לחוק שירות ביטחון - 1986".